Det udviser respekt, også overfor dig selv, at forlade dit job med stil. En venlig og professionel opsigelse kan måske betyde, at du kan få en udtalelse med på vejen – og et godt forhold til din tidligere arbejdsplads, kunne jo blive fordelagtigt i fremtiden. 

Der kan være mange grunde til at sige op, og det behøver ikke nødvendigvis være sørgelige omstændigheder. Du har sandsynligvis fundet et nyt job, men lige meget hvorfor du siger op, så er der nogle vigtige ting, du skal huske.

Opsigelse af job: Sig altid op på skrift

Hvis du er funktionær, skal din opsigelse altid være skriftligt, men ellers er en mundtlig opsigelse som regel også gyldig. Det kan dog ikke anbefales, da der nemt opstår misforståelser og uenighed om, hvorvidt opsigelsen er afgivet, og om den er rettidig og gyldig.

Derfor er det altid bedst at udarbejde et skriftligt opsigelsesbrev, hvori du klart og tydeligt siger op samt angiver tidspunktet for din opsigelse. 

Dit opsigelsesbrev er dokumentation for at opsigelsen har fundet sted, hvis der, imod forventning, skulle opstå uenighed mellem dig og din arbejdsgiver. Derfor er det også vigtigt, at du sørger for, at opsigelsen rent faktisk kan dokumenteres. F.eks. kan du bede om, at din arbejdsgiver bekræfter modtagelsen og accepterer din opsigelse.

Det er god stil at aflevere din opsigelse ansigt til ansigt, så du kan med fordel tage to kopier med – én til din chef og én din chef kan underskrive, som du kan beholde.

Opsigelsesvarsel og rettidig opsigelse

Et opsigelsesvarsel er perioden fra den dag, du giver din opsigelse, til dagen hvor du rent faktisk stopper med at arbejde. Som udgangspunkt er dit opsigelsesvarsel overfor arbejdsgiveren resten af måneden og den næste måned med. Siger du f.eks. op den 14. april, løber dit opsigelsesvarsel indtil 31. maj. 

Dit opsigelsesvarsel afhænger af, om du er timelønnet, funktionær, tjenestemand, eller om du er dækket af en overenskomst, men det vil som regel altid være angivet i din ansættelseskontrakt.

Sørg for at du har styr på din kontrakt, da termerne for din opsigelse kan variere. Hvis du har aftalt et længere opsigelsesvarsel i din kontrakt, er det selvfølgelig det, der gælder. Der kan også være situationer, hvor du kan sige op med endnu kortere varsel.

Reglerne for hvornår en opsigelse er rettidig betyder, at din opsigelse skal nå frem til arbejdsgiveren inden arbejdstids ophør senest den sidste arbejdsdag i måneden. Hvis du afleverer din opsigelse på kontoret efter arbejdstid på den sidste dag i måneden, er den altså ikke rettidig. 

Hold en formel, men venlig tone

Når du skriver dit opsigelsesbrev, skal du først og fremmest have formaliteterne på plads, så der hverken hersker nogen tvivl om, at du siger op, eller hvornår du siger op.

Som minimum er det tilstrækkeligt at skrive: ”Jeg opsiger hermed min stilling med en måneds varsel til fratrædelse den [dato].” Det er dog en kølig måde at sige op på, og det kan stærkt anbefales, at du tager dig tid til at skrive et ordentligt opsigelsesbrev. 

Du har altså ikke pligt til at oplyse hvorfor, men det er god stil at give en kort begrundelse for din opsigelse. Det kan være svært, men prøv at finde en balance mellem det formelle og det personlige.

En venlig, taknemmelig og ærlig tone kan gøre hele situationen meget nemmere, og du kan potentielt både undgå misforståelser og sure miner. Et stærkt netværk er vigtigt for dit fremtidige arbejdsliv, og det er især godt at have forbindelser, som både er baseret på professionalisme og et godt personligt forhold.

Selv hvis du har følt dig dårligt behandlet, er det altid bedst at holde en pæn tone – så har du dit på det tørre, og du kan rejse videre med ro i sindet. Forhåbentlig er det dog ikke tilfældet, og i så fald er der al mulig grund til at slutte på god fod. 

Opsigelse skabelon

Nedenfor får du et eksempel, som du kan bruge som skabelon til dit opsigelsesbrev. Indholdet er selvfølgelig op til dig, men forhåbentlig kan dette eksempel give inspiration til, hvad du skriver i et opsigelsesbrev, og hvordan du siger op med stil.  

Helt overordnet anbefales det, at brevet indeholder:

  • Dit navn
  • Arbejdspladsens navn og adresse
  • Din stillingsbetegnelse
  • Dato for din opsigelse
  • Dit opsigelsesvarsel
  • Begrundelse for opsigelse
  • Din underskrift

 

Skabelon til opsigelsesbrev:

Dato: 14-04-2019
Att: Morten Mortensen
Konsulentbyen A/S
Mortenssgade 1
1234 Mortensby
 

Kære Morten,

Jeg opsiger hermed min stilling som teknisk konsulent ved Konsulentbyen A/S per 14. april 2019 med fratrædelse den 30. maj 2019.

Jeg er blevet tilbudt et job som projektleder ved Projektbyen A/S, og efter grundige overvejelser, har jeg valgt at acceptere, da det er en spændende ny mulighed, og noget jeg altid har sigtet efter.

Det har ikke været nogen nem beslutning – det har været en sand fornøjelse at være en del af Konsulentbyen, og jeg vil gerne takke dig og resten af holdet for godt samarbejde, og for den tillid i har vist mig over de seneste tre år.

Når i finder min efterfølger, står jeg selvfølgelig til rådighed ift. oplæring, og jeg vil med glæde give vedkommende en guidet tur til mine ansvarsområder og kundekontakter.

Du er altid velkommen til at skrive eller give mig et kald.

 

Alt det bedst fremover.

Med venlig hilsen

DIN UNDERSKRIFT
 

Erik Eriksen
Eriksvej 2
4321 Eriksby
Tlf: 12345678
E-mail: erik@email.dk