Online

Cand.it. karrieremesse SDU, AAU & AU

Cand.it. karrieremesse 2020 er en virtuel karrieremesse, arrangeret eksklusivt for cand.it.-studerende og -nyuddannede fra SDU, AAU og AU.

11. november 13:30 - 16:00 CET

Tilføj til kalender


Organiseret af It-vest

Eventet er overstået

16 virksomheder deltager

(English text below) 

Job – Studiejob – Projektsamarbejde – Praktik

Cand.it. karrieremesse 2020 er en virtuel karrieremesse, arrangeret eksklusivt for cand.it.-studerende og -nyuddannede fra SDU, AAU og AU, så I kan mødes med virksomheder til en snak om job, studiejob, projektsamarbejde eller praktik. 

Inden messen kan du her på siden orientere dig om, hvilke virksomheder der deltager, og du kan se, de konkrete opslag om job eller samarbejde, de har med på messen. 

På messen kan du indlede en dialog om eventuelt fremtidigt samarbejde med virksomhederne. Du kan se de emner, som virksomhederne gerne vil chatte med dig som studerende eller jobsøgende om, og virksomhederne har mulighed for aktivt at række ud efter netop dig, hvis de synes, du har en profil, der matcher deres ønsker. 

Derudover vil der være 3 spændende oplæg (Live Sessions) fra kl. 14.30, hvor du også som deltager har mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne (Oplæggene vil være på engelsk).

 • Hvad ser virksomhederne efter, når de søger nye talenter
  Lars Ellegaard er Director of Digitalization i GPV Group og har en baggrund i forretningsdrevet IT fra en lang række spændende virksomheder, deriblandt LEGO, NNIT, Adecco m.fl. Lars var bl.a. også casegiver i sidste års Cand.it. Case Competition og var meget begejstret for de studerende, han mødte der. Lars vil gerne give sit indblik i, hvad virksomheder søger i nye talenter, og hvordan han ser udviklingen på dette område
   
 • Cand.it.ernes værdi på arbejdsmarkedet
  Brian Landbo er chefkonsulent i Seismonaut som er et konsulent- og analysehus med fokus på det oplevelsesorienterede og det digitale arbejdsmarked. Brians oplæg trækker konklusionerne frem fra rapporten ”Cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse”, som Seismonaut lavede for It-vest og de samarbejdende universiteter i 2019, krydret med viden og erfaringer om det digitale arbejdsmarked, som Seismonaut samler op i deres øvrige arbejde
   
 • En cand.it.ers rejse fra studie til job
  Ida Reinholdt Jensen er Project Manager for Gejst Studio og cand.it.-alumne fra AU. Ida var først i praktik, skrev siden speciale og blev derefter tilknyttet Gejst Studio, og hun vil gerne fortælle om hendes rejse undervejs og efter studiet på arbejdsmarkedet

Tilmeld dig og kom tættere på arbejdsmarkedet.

Det er gratis, og det er udelukkende for cand.it.-studerende og -dimittender.

Inden messen inviteres du til et webinar, hvor du får gode råd til at få mest muligt ud af messen.

Cand.it. karrieremesse 11. november 2020 arrangeres i et samarbejde mellem Graduateland og Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet samt It-vest – samarbejdende universiteter.

 

Job - Student job - Project collaboration – Internship

Cand.it. Career Fair 2020 is a virtual career fair, arranged exclusively for Cand.it. students and recent Cand.it. graduates from SDU, AAU and AU, so you can meet with companies and talk about jobs, student jobs, project collaboration or internships.

Prior to the fair, you can learn about the companies that are participating on this page, and you can see the specific posts about jobs or collaboration they bring to the fair. At the fair, you can start a dialogue about possible future collaboration with the companies. You can see the topics that companies want to chat with you about as a student or job seeker, and companies have the opportunity to actively reach out to just you if they think you have a profile that matches their desires.

Finally, there will be various presentations (Live Sessions= that you can choose to participate and interact with from 14.30 via the event (The presentations will be in English):

 • What talents are the companies looking for
  Lars Ellegaard is Director of Digitalization in GPV Group and has a background in business-driven IT from a large number of exciting companies, including LEGO, NNIT, Adecco and others. Lars was also a case giver in last year's Cand.it. Case Competition, where he was very excited about the students he met there. Lars would like to give his insight into what companies are looking for in new talent and how he sees the development in this area going forward
   
 • The value of cand.it. on the labor market
  Brian Landbo is chief consultant at Seismonaut, which is a consulting and analysis house with a focus on the experience-oriented and digital labor market. Brian's presentation draws on the conclusions from the report “Cand.it.ernes competencies and value creation”, which Seismonaut made for IT-vest and the networking universities in 2019, spiced with knowledge and experience about the digital labor market, which Seismonaut gathers in their other work
   
 • A journey from cand.it. study to job
  Ida Reinholdt Jensen is Project Manager for Gejst Studio and cand.it.-alumni from AU. Ida was first in an internship, then wrote a thesis and then became associated with Gejst Studio after graduation, she would like to tell about her journey during and after the study in the labor market

Sign up and get closer to the job market. It's free, and it's exclusively for Cand.it. students and graduates.

Before the fair, you are invited to a webinar, where you get good advice to get the most out of the fair.

Cand.it. Career Fair 11 November 2020 is arranged in a collaboration between Graduateland and the University of Southern Denmark, Aalborg University, Aarhus University and IT-vest - networking universities


Deltager fra hvor som helst

Det betyder ikke noget, hvor du befinder dig. Log bare ind med din computer eller via mobilen og start samtalerne!

Match din profil

Ingen spildtid! Du vil øjeblikkeligt opleve de opslag, som matcher din profil og dine præferencer.

Vil I organisere jeres egne virtuelle karrieremesser?