Vi söker drivna och ambitiösa studenter med intresse för säkerhetsfrågor, som vill göra praktik på Saab hos Saab AB


Vi söker drivna och ambitiösa studenter med intresse för säkerhetsfrågor, som vill göra praktik på Saab.
Om oss
Saabs säkerhetsfunktion arbetar med följande:
Personalsäkerhet: Förebygger att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet.
Informationssäkerhet: Förebygger att uppgifter som omfattas av sekretess obehörigen röjs, ändras eller förstörs.
Anläggningsskydd: Förbygger att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till känsliga uppgifter eller verksamhet.
Brandskydd: Förebygger skador, brand och fara för personal, materiel, verksamhet och information samt upprätthållandet av försäkringskrav.
Din roll
Följande arbetsuppgifter är exempel på vad praktikanter kan göra hos oss:
 • Biträda vid säkerhetsprövningar och bakgrundskontroller
 • Kommunikation via IntraNet, filmer och kampanjer
 • Utbildningar, biträdande eller ansvarig för delmoment
 • Verksamhetsstyrning så som regelverk och bestämmelser
 • Beredskaps- och krisövning
 • Riskanalyser, verksamhetsöversyn och utvärderingar
 • Resesäkerhet, landsäkerhetsplaner och skyddsutrustning
 • Revisioner och skadeförebyggande arbete

Din profil
 • Pågående yrkesförberedande högskoleutbildning alt pågående akademisk högskoleutbildning.
 • God förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift
 • Grundläggande kunskaper i Office programmen

Andra meriter:
 • Grafisk design
 • Kommunikation
 • Analys
 • Webhantering
 • B-körkort
 • God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift

Din ansökan ska innehålla:
 • CV
 • Personligt brev innehållande:
 • Önskad praktikinriktning enl. ovanstående information
 • Önskad ort för praktiken
 • Varför praktik vill göras hos oss
 • Tidsperiod för praktikkursen
 • Fullständiga kontaktuppgifter

Övrig information:
Praktikplats kan i första hand erbjudas i Linköping & Stockholm men kan i vissa fall erbjudas på andra orter.
Praktiken kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Rekryterande linjechef, Jens Berglund
Kontaktperson, Loise Backryd, telnr. +46 73 4186576

Husk at nævne, at du fandt dette på Graduateland