Stockholm University

Flere industrier

8.403 følgere

Universitetslektor i data- och systemvetenskap med inriktning digitala medier (tidsbegränsad anställning) hos Stockholm University


vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-06-30.
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter.

Ämne/ämnesbeskrivning

Digitala medier som område avser på DSV all form av IT-stödd kommunikation i dialog med samhället. Det innefattar analys, utveckling, produktion och distribution av digitala media, vilket är ett stort tillämpningsområde inom data- och systemvetenskap och därtill en industri i stor omvandling. På DSV förväntas studenterna utveckla teoretiska och praktiska kunskaper i programmering, så väl som medieproduktion.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska bedriva undervisning, kursutveckling och ha kursansvar inom institutionens utbildning på kandidatnivå inom digitala medier. Kursutveckling, undervisning och handledning på masternivå kan även förekomma.
Innehavaren ska även initiera och bedriva forskning och forskarutbildning inom området digitala medier.
Den som anställs ska också vara delaktig i institutionens samarbete med näringslivet och det omgivande samhället.
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i data- och systemvetenskap, digital medieteknik och kommunikation eller därmed jämförbart område, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Den sökande ska både ha goda teoretiska kunskaper om och praktiska erfarenheter av digitala medier.
Den sökande ska ha goda kunskaper i svenska och engelska då undervisningen i huvudsak sker på svenska och undervisningslitteraturen i huvudsak är på engelska.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Stor vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom digitala medier.
Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet inom området digitala medier.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Stor vikt fästs vid såväl teoretiska kunskaper om som praktisk erfarenhet av digitala medier.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Vikt fästs vid erfarenhet av doktorandhandledning.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Peter Idestam-Almquist, tfn 08-16 16 51, pi@dsv.su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Nina Leikman, tfn 08-16 11 63, nina.leikman@dsv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på Graduateland