Stockholm University

Flere industrier

8.987 følgere

Adjungerad lärare i klinisk psykologi, inriktning KBT (tidsbegränsad anställning) hos Stockholm University

vid . Sista ansökningsdag: 2023-04-03.

Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har nyligen flyttat till det nybyggda universitetsområdet Albano. Institutionen har en stark forskningstradition och bedriver forskning av hög kvalitet.

Arbetsuppgifter

Syftet med anställningen är att tillföra Psykologiska institutionen kvalificerad kompetens som är nödvändig för att säkerställa hög kvalitet i professionsförberedande utbildningar. Arbetet består huvudsakligen av klinisk handledning av studenter inom Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår även annan klinisk undervisning och examination.

Behörighetskrav

Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid.
Sökande ska ha aktuell och praktiskt betingad kompetens från yrkeslivet inom området klinisk psykologi.
Behörig att anställas som adjungerad lärare är den som har avlagt såväl psykologexamen som psykoterapeutexamen och är legitimerad psykolog och psykoterapeut inom KBT. Därutöver har den behöriga sökande erfarenhet av undervisning och handledning inom klinisk psykologi samt har genomgått handledarutbildning (i psykoterapi). Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad så att kvaliteten går att bedöma.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av undervisning och handledning inom klinisk psykologi (inriktning KBT)
Särskild vikt fästs vid praktisk erfarenhet av arbete inom klinisk psykologi (inriktning KBT)
Vikt fästs vid administrativ skicklighet och dokumenterad förmåga att samarbeta med kollegor.
Specialistkompetens inom klinisk psykologi ses som meriterande.
Vi kommer att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad, avser deltid högst 49 %, och gäller längst ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor för psykologprogrammet Lilianne Eninger, tfn 08-16 39 63, eller studierektor för psykoterapeutprogrammet Jan Bergström, tfn 08-16 39 10, .
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig fylla i följande uppgifter:
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation till 2-3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
  • personligt brev
  • CV: kopior på examensbevis, legitimation, och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan:.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på Graduateland