Linnéuniversitetet

Uddannelse

1,031 følgere

Examensarbete: Att bygga alumnrelationer vid Linnéuniversitetet hos Linnéuniversitetet

Uppslag – Rubrik

Att bygga alumnrelationer vid Linnéuniversitetet

Bakgrund till uppslaget

Linnéuniversitetet önskar utveckla relationer med våra tidigare studenter, sk alumner, för att få en ömsesidig relation och ömsesidigt nytta av varandra. Vi vill nu kunna ta nästa steg i vårt arbete. Vad kan universitetet vinna på detta och vad kan alumnen få ut av alumnnätverket? 
Uppdraget kan formuleras efter studenternas bakgrund och egna idéer. Alumnnätverket finns som resurs för ex enkät eller djupintervjuer. 

Syfte med arbetet

Att Linnéuniversitetet ska utveckla alumnrelationerna. Se alumnfilm på Lnu.se/alumn för att se mer. 

Uppdragsgivare – organisation/verksamhet

Avdelningen för externa relationer vid Linnéuniversitetet och har som uppdrag att arbeta med samverkan, internationella relationer och forskningsfinansiering. Inom samverkan ingår uppdraget att utveckla struktur och aktiviteter för universitetets alumnverksamhet. Det kan vara genom ex nyhetsbrev, återträffar, reportage etc. 


Tidsplan och ort

Våren 2019 alt hösten 2019. Växjö eller Kalmar

Övrigt

Språkkunskaper: Svenska och engelska i tal och skrift. Gärna erfarenhet av studier utomlands 
Uppdraget kan genomföras i Växjö eller Kalmar

Uppsatsen kan skrivas på kandidat eller magister/masternivå 

Kontaktperson

Samverkanskoordinator Kristina Julin Nyquist, Avdelningen för Externa relationer, Linnéuniversitetet, tfn 0470- 767409 e-post: kristina.julin@lnu.se 

Bemærk: Du skal ofte bruge en forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder, for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på Graduateland kan blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt det rette organ i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.

Virksomhedsoversigt