Sammenligning af vegetabilske proteiner hos KMC AMBA

Da vi lancerer et kartoffelprotein til human ernæring, som skal sælges primært på en optimal aminosyre sammensætning, ønsker KMC at kende indholdet af aminosyre i andre vegetabilske proteiner. Der tænkes på en litteraturgennemgang af nyligt publicerede videnskabelige artikler på området. Her er en indeksering af diverse aminosyre i de forskellige proteiner med WHO/FAO-anbefalinger ønsket for overskuelighedens skyld.

Hvilket indhold er der kvantitativt af essentielle- og forgrenede-aminosyre i diverse protein typer i planteriget.

Vi får dokumenteret hvorledes kartoffelprotein adskiller sig mht. essentielle- og forgrenede-aminosyre i forhold til øvrige proteiner.

Litteratur gennemgang af nyligt publicerede værdier.

Indeksering af udvalgte aminosyre med WHO/FAO som reference.

Grafisk præsentation af indekserede værdier.

Sød valle som en intern reference/standart.

Diverse grafiske fremstillinger som spider-web, søjle diagrammer og lagkage grafer.

Bemærk: Du skal ofte bruge en forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder, for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på Graduateland kan blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt det rette organ i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.