Specialestuderende søges til forskningsprojekt om fertilitetsbehandling og kræft hos Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse søger specialestuderende til afdeling for Virus, Livsstil og Gener ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Flere og flere par gennemgår fertilitetsbehandling og der er igennem de seneste år kommet øget fokus på, hvorvidt fertilitetsbehandling kan medføre negative helbredsmæssige konsekvenser for de berørte kvinder og deres børn. Med udgangspunkt i ’Den Danske Infertilitetskohorte’ der indeholder detaljerede oplysninger om ca. 200 000 danske kvinder med fertilitetsproblemer og deres børn og som er den største på verdensplan, har vi igennem mange år undersøgt hvorvidt fertilitetsbehandlingen øger risikoen for kræft hos de berørte kvinder og deres børn. Vi har blandt andet undersøgt risikoen for æggestokkræft, brystkræft, livmoderkræft og malignt melanom, og ønsker nu at se på andre kræfttyper

Formålet med nærværende kandidatspeciale er derfor, at undersøge associationen mellem fertilitetsbehandling og risikoen for andre kræfttyper end de ovenfor nævnte, herunder f.eks. mave-tarmkræft, non-Hodgkin lymfom og lungekræft.

Projektet kan laves alene eller i en gruppe af specialestuderende.

Vi forventer at:

Du/I har erfaring med og interesse for kvantitative metoder og kendskab til epidemiologi og statistik.

Erfaring med at arbejde med data i statistikprogrammet SAS er en fordel men ikke et krav.

Du/I har gode samarbejdsevner og er selvstændig og struktureret.

Vi tilbyder:

Et fagligt spændende og socialt forskningsmiljø med god og daglig sparring og vejledning gennem hele specialeperioden

Fast specialeplads på Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Du kommer til at være en del af dagligdagen på afdelingen på lige for med de øvrige ansatte.

Oplæring i epidemiologiske og statistiske metoder, SAS og artikelskrivning

Data er på plads så man vil kunne gå i gang med analyserne med det samme.

Førsteforfatterskab på de(n) videnskabelige artikler som specialeprojektet munder ud i

Starttidspunk: 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Hvis opslaget har fanget din interesse, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Allan Jensen, Ph.d., Seniorforsker, Gruppeleder, tlf. 35 25 76 93 eller 22 82 51 49 / E-mail: allan@cancer.dk

Bemærk: Du skal ofte bruge en forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder, for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på Graduateland kan blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt det rette organ i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.