Praktikant til FN’s internationale klimaforhandlinger hos Klima, Energi- og Forsyningsministeriet

Interesserer du dig for international klimapolitik, og har du lyst til at prøve kræfter med arbejdet i et ministerium? Så kan du blive vores praktikant i COP-teamet, der dækker FN’s internationale klimaforhandlinger.

Om praktikstillingen

I Center for Global Klimahandling er vores primære formål at arbejde for øgede globale klimaambitioner. Det gør vi bl.a. ved at deltage i de internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention (UNFCCC) og på den årlige klimakonference, også kaldet COP’en. COP26 bliver efter planen afholdt i efteråret 2021 (1. til 12. nov.) i Glasgow. Det primære fokus for vores arbejde og din praktik vil således være forberedelserne til og deltagelse på COP26. Som praktikant vil du derfor få mulighed for at opnå et unikt indblik i Danmarks arbejde i de internationale klimaforhandlinger i EU og FN og deltage på dele af COP26 som en del af ministeriets delegation. Som praktikant vil du indgå som en fuldt integreret del af COP-teamet. Du vil skulle varetage opgaver selvstændigt, og også løbende indgå i tæt sparring og dialog med teamet om opgave- og problemløsning samt prioriteringer. Vi samarbejder desuden særligt tæt med Udenrigsministeriet og har også løbende dialog med civilsamfundet.

Som praktikant vil du understøtte teamet bl.a. med følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af/bidrag til præsentationer og notater
 • Mødeforberedelse, mødedeltagelse og referatskrivning
 • Informationssøgning og skriftlig videreformidling
 • Bistand i forbindelse med forberedelse og planlægning af minister- og delegationsrejser
 • Ad hoc opgaver, herunder administrative og praktiske opgaver
 • Logistik-opgaver relateret til den danske deltagelse på COP26

Såfremt COP’en mod forventning aflyses eller ændres i karakter som følge af COVID19, vil praktikanten blive integreret mere i teamets arbejde med andet end UNFCCC-forhandlingerne såvel som i centerets øvrige arbejdsopgaver.

To dage er sjældent ens, og vi møder hele tiden nye udfordringer. Vi stiller derfor store krav til faglighed og ansvarlighed. Vores omgangsform er præget af en venskabelig og uformel tone, og vi går gerne langt for at støtte op om hinandens opgaver som team.

Praktikstillingen er ulønnet og løber fra 1. august 2021 til 31. december 2021 (med mulighed for fleksibilitet). Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentligt, dog med mulighed for fleksibilitet i forhold til deltagelse i undervisning. Centeret er organiseret i fire teams, og du vil indgå som en fuldt integreret del af COP-teamet (Team Globale Regler og Normer under Danmarks chefforhandler).

Om dig

Vi forventer, at du er studerende på en videregående uddannelse og har gennemført en bacheloruddannelse.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk
 • Kan arbejde selvstændigt, løsningsorienteret, fleksibelt og håndtere en god portion ansvar
 • Kan arbejde med stramme deadlines, bevare overblikket og er villig til at give en ekstra hånd i travle perioder
 • Har gode sociale kompetencer og samarbejdsevner
 • Er indforstået med, at der også vil være opgaver af praktisk karakter
 • Gerne har viden om og interesse for klima og international politik, men det er ikke et krav.

Ansættelsesvilkår

Praktikstillingen er en god mulighed for at supplere din uddannelse med praktisk erfaring inden for dit interessefelt. Det er et krav, at du modtager merit fra studiet for praktikforløbet. Stillingen er ulønnet. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Ministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og evt. andre bilag (pdf-format) til os senest den 28. februar 2021. Ansøgninger indsendes via linket på ministeriets jobportal. Stillingen er til besættelse d. 1. august 2021, dog med mulighed for fleksibilitet. Vi forventer at holde samtaler på skype i uge 10 i marts 2021.

Kontakt

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til specialkonsulent Jonas von Freiesleben på jovfr@kefm.dk eller fuldmægtig David Andersen Thing på daath@kefm.dk.

Om departementet

I departementet er vi ca. 200 engagerede og dygtige medarbejdere. Vores kerneopgaver er at betjene ministeren og at levere den strategiske ramme for ministeriets arbejde og sikre koordinering og styring af det samlede ministerområde. Vi arbejder sammen med et bredt felt af samarbejdspartnere inden for klima-, energi- og forsyningsområdet - både i og uden for ministeriet.