Ungdommens Røde Kors søger frivillige til projekt Ung til Ung Konflikthåndtering hos Ungdommens Røde Kors

Vil du være med til at skabe et trygt rum, hvor unge kan tale åbent om konflikter og de udfordringer, de kan opleve med hinanden og andre i klasseværelset, i ungdomsklubben eller i lokalområdet? Og vil du være med til at give unge redskaberne til, hvordan de kan bearbejde svære følelser og egne konflikter på en god måde? Har du samtidig mod på at facilitere spændende workshops sammen med dine medfrivillige og for og med grupper af seje unge? Så se med her!

Som frivillig kommer du til at indgå i et team med andre unge frivillige i København, der faciliterer workshops og forløb for unge mellem 13-25 år om konflikthåndtering på skoler, i klubber, væresteder og forskellige ungeprojekter rundt omkring i Danmark. Du bliver en del af et spændende projekt, som har til formål at gøre unge klogere på konflikter og ikke-voldelig kommunikation samtidig med, at I skaber et positivt og inkluderende fællesskab for unge.

Hvad er Ung-til-Ung Konflikthåndtering?

Ung-til-ung Konflikthåndtering er en metode, hvor børn og unge lærer at forstå og ændre de mønstre, som fører til konflikter i deres vennegruppe, klasse, i familien eller lokalområdet. Vores primære indsats er i udsatte boligområder, men målgruppen er også børn og unge generelt herunder vores mange frivillige og deltagere i Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter.

Som frivillige lærer I at bruge rollespil, leg, samtaler og refleksionsøvelser til at skabe dialog, som øger de unge deltageres bevidsthed om deres egne handlemønstre, og hvad de selv kan gøre for at forhindre, at konflikter eskalerer. Du kan dermed gøre en forskel i deres liv – og samtidig vil du også lære meget selv!

Dine opgaver som frivillig?

  • Sammen med andre frivillige på projektet: opsøge, planlægge og facilitere workshops om konflikthåndtering for andre unge.
  • Deltagelse i månedligt frivilligmøde.

Hvad forventer vi af dig?

  • Du er mellem 20 og 30 år gammel, og du har lyst til at gøre en forskel for børn og unge.
  • Du skal have mod på at dele ud af dig selv, da du som facilitator selv deltager i øvelserne.
  • Du kan afvikle min. to forløb pr. halve år. Et forløb består af ca. tre workshops med en varighed på 2½-3 timer pr. workshop, nogle gange længere tid. Derudover skal du afsætte et par timer til forberedelse op til forløbene.
  • Er indstillet på rejseaktivitet, da forløb på andre dele af Sjælland kan forekomme.

Du skal kunne deltage i en uddannelse:

For at blive frivillig facilitator i Ung-til-Ung Konflikthåndtering er det en forudsætning, at du gennemgår en uddannelse over to weekender (4 dage) i København med forplejning.

Næste uddannelsesweekender er: den 25. og 26. september samt 2. og 3. oktober i København. Programmet ligger ca. fra kl. 9.30-18.00, og du skal kunne deltage alle dage.

Vær OBS på at du skal bruge ca. to-tre timer mellem de to weekender til forberedelse.

På uddannelsen lærer du forskellige øvelser og træner facilitering.

Hvad får du?

  • En uddannelse i konflikthåndtering og de øvelser, du skal ud at facilitere samt erfaring i workshopafvikling og facilitering, som du kan bruge til dit CV.
  • Et unikt og fedt fællesskab med andre frivillige.
  • Mulighed for at møde og støtte en masse seje unge, der har brug for en mulighed for selv at ændre retningen i deres liv.

Du bliver en del af en organisation med over 3.000 frivillige og du får muligheden for at opnå en masse nye kompetencer inden for kommunikation, facilitering, og meget mere.

Ansøgning
Lyder det som noget for dig? Så send det, der svarer til en halv til en hel A4-side om dig og din motivation for at ansøge.

https://frivilligjob.dk/job/126495

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøgningsfrist er søndag d. 12. september 2021, og vi afholder samtaler løbende - så skynd dig at søge!

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på Graduateland vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.