Praktikanter til til forskning om sundhedsfremme og forebyggelse i grundskolen hos Institut for Idræt og Ernæring - Københavns universitet

I forskningsprojektet MOVEOUT undersøger vi effekten af udeskole på børn og unges bevægelse, skolemotivation og faglighed, og hvordan udeskole kan lægges tilrette for at styrke sundhed og læring. Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt over en længere periode foregår udenfor klasseværelset og skolens bygninger, hvor undervisningen normalt ikke er skemalagt til at foregå. Derfor giver udeskole både muligheden for at styrke læring, trivsel og bevægelse.

MOVEOUT er støtte med 5,4 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere på www.moveoutstudy.dk.

MOVEOUT er tværinstitutionelt samarbejde mellem bl.a. Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet; Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen; og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Som virksomhedspraktikant kommer du til at indgå i en stærk projektgruppe på MOVEOUT med rig mulighed for at udbygge dit netværk, anvende og udvikle dine faglige kompetencer samt modtage sparring og vejledning.

Din rolle som praktikant

Hvis du søger praktik, kan du enten komme i virksomhedspraktik (dvs. når du er færdiguddannet) eller i praktik i forbindelse med dit studie. Som praktikant, vil du, alt efter kompetencer og interesser:

 • Bistå projekts forskere med at koordinere, indsamle og behandle data om skoleelevers bevægelse og trivsel samt foretage deltagende observation.
 • Bidrage til formidling af resultater (videnskabelige artikler, rapporter, præsentationer).
 • Indgå i det daglige arbejde, herunder mødeaktivitet internt og eksternt og ad hoc-opgaver (fx bidrage til korrekturlæsning, håndtering af forskellige typer data etc.).

I udgangspunktet søger vi at fastholde vores virksomhedspraktikanter i otte uger. Skolepraktik skal være minimum to måneder, og praktikanter med en lang praktik vil blive prioriteret.

Din profil

 • Du er på kandidatuddannelse i fx pædagogik eller folkesundhedsvidenskab og har samtidig en interesse for forebyggelsesforskning og skoleforskning.
 • Du interesseret i interventionsforskning, bevægelse og børn og unges trivsel.
 • Du mestrer dansk og engelsk i skrift og tale.
 • Du er udadvendt og hjælpsom af natur.
 • Du nyder at arbejde i spændet mellem skriftlige og praktiske opgaver.
 • Du er detaljeorienteret.
 • Du har kørekort.

Vi tilbyder

 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden.
 • At du bliver en del af et spændende og førende sundhedsfagligt forskningsmiljø.
 • Dig en plads i projektgruppen på Danmarks største interventionsforskningsprojekt udeskole, med fokus på bevægelse og trivsel.
 • Erfaring med dataindsamling, bl.a. acclerometermåling, blandt skoleelever.
 • Oplæring i de opgaver, du skal varetage.
 • Medforfatterskab på forskningsartikel.
 • En høj grad af autonomi i din varetagelse af opgaver.
 • Udvikling og udfordring på både faglig og personlig plan.
 • Fælles projektgruppemøder, centermøder og forskermøder samt mindre fællesskaber i sektioner og teams.

Henvendelse og mere information

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte projektleder Mads Bølling, mads.boelling@regionh.dk.

Hvis du ønsker at søge praktik eller specialeplads, bedes du sende en motiveret ansøgning i relation til ovenstående, som skal indeholde:

 • CV
 • karakterudskrift
 • en beskrivelse af dig selv og dine interesser forhold til de skitserede arbejdsopgaver på udeskole-forskningsprojektet MOVEOUT
 • information om din praktik (virksomhedspraktik/studiepraktik, tidsperiode, omfang osv.)
 • gerne et eksempel på noget, som du selv har skrevet, fx en af dine tidligere opgaver fra universitetet

Vi glæder os til at høre fra dig – og vi indkalder løbende egnede kandidater til samtale.