Studerende til arbejde med regulatoriske forhold ved medicinske produkter hos Ropox A/S

Ropox A/S er blandt verdens førende specialister inden for produktion af hjælpemidler og møbler til personer med nedsat funktionsevne. Ropox er repræsenteret i 27 lande og deres produkter er anerkendt og værdsat over hele verden for høj kvalitet, funktionalitet og design. Ropox beskæftiger i dag omkring 70 medarbejdere og har mere end 50 års erfaring i salg og rådgivning til hospitaler, institutioner, terapeuter og brugere. Via egenproduktion kan virksomheden levere produkter og løsninger til både renovering og nybygning og altid med fokus på funktionalitet, design og kvalitet. Løsningerne er skabt med en høj grad af innovation.  Ropox har hovedkontor i Næstved. Du kan læse mere på www.ropox.dk         

Ropox eksporterer 80% af vores produkter til udlandet, og er derfor underlagt forskellige regler og reglementer alt efter hvilket land vi eksporterer til.

Som producent af medicinsk udstyr har Ropox de sidste 2 år arbejdet intenst på at blive klar til den nye MDR-forordning (gældende i Europa).

Du bliver en drivende kraft i at sikre at Ropox lever op til regler og regulativer, både for produkter der ligger under MDR forordningen, samt produkter der ligger under maskindirektivet. 
Du skal være med til at sikre at vi hele tiden er på forkant med nye regler og krav, både i Europa, men også i vores eksportlande uden for Europa, herunder USA og Australien. Dette gælder både for eksisterende produkter, men også ved udvikling af nye produkter.

Du bliver en del af vores udviklingsafdeling, og vil have et tæt samarbejde med vores udviklingsingeniører.

Arbejdsopgaverne:

  • Sikre at Ropox er på forkant med de krav der stilles til os som producent af medicinsk udstyr (MDR klasse1)

  • Krydstjekke hvilke krav der er til Ropox produkter på eksportmarkeder uden for EU

  • Sikre at vores dokumentation lever op til kravene der stilles

  • Sammen med udviklingsingeniøren indføre påkrævede ændringer af vores produkter

  • Løbende opfølgning på hændelser (PMS)

For yderligere oplysninger kontakt:
Teknisk Chef 
Rasmus Møller Bentzen
20477946