Hovedopgave i international business / Internationalisering hos Contrast Company

Med afsæt i Contras Company’s i særhed unikke kultur og DNA, ønsker man at skabe en fortsat international vækst. Siden 1996 har vi hos Contrast Company haft et ønske om at skabe tekstiler med fokus på kreativitet og innovation. Vores mål er altid at være et skridt foran, så vi kan overgå vores kunders forventninger og tilbyde vores partnere en bred vifte af de bedste produkter i en høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Hos Contrast møder du kreative teams, der arbejder med dygtige leverandører i Fjernøsten og Europa.

Contrast Company har haft stor fokus på og succes i Skandinavien. Perifært er man begyndt at bevæge sig ind på eksportmarkederne syd for grænsen. Her kommer fokusset de næste mange år til at ligge på D/A/CH regionen samt potentielt Polen og måske Benelux.

Contrast Company besidder i dag en god grundviden om markederne men baserer en del af vores strategi på antagelser. Vi ser ind i, i 2023 at bringe et nyt brand til live. Væksten og succesen herfor ligger syd for grænsen

Derfor tænker vi en opgave omkring klarlæggelse af markedssituationen ud fra empiri og analyse kunne være på sin plads. En opgave der ikke så meget fokuserer på de geopolitiske eller nationaløkonomiske aspekter, men en opgave der kigger på:

  • Forbruger adfærd og købsmønstre
  • Forbruger præferencer ift Contrast’s nye koncept
  • Markedssituation ift konkurrenter generelt (SWOT)
  • Hvilke markeder og hvorfor, er de(t) mest oplagte

Derudover er vi fleksible ift retning...

Der vil være adgang til organisationen i Viby.Der vil være mulighed for at være enkelte dage på Contrast. Contrast afholder udgifter til udfærdigelse af opgaven. Contrast dækker udgifter ifm rejse til gennemførelse af markedsanalyse og evt spørgeskemaundersøgelse.   

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på Graduateland vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.