Praktikpladser

Ansøg en praktikplads-stilling idag. Vi har 35168 praktikplads-stillinger tilgængelige fra forskellige virksomheder, såsom Alexion Pharmaceuticals, AbbVie AS, AkzoNobel, Amgen & Abbott indenfor en lang række kategorier.

Start din karriere i dag

Graduateland er Europas største karriereplatform for studerende og kandidater. Opret en gratis profil og bliv matchet med relevante jobs hos de bedste arbejdsgivere baseret på dine færdigheder og erfaringer.

Mange studerende og nyuddannede benytter praktikpladser til at udfordre deres faglighed i praksis og kickstarte deres professionelle karriere.

Forestillingen er, at praktikanten gavnes af læring fra andre mennesker, der har erfaring i erhvervslivet og herved bliver rustet til arbejdsmarkedet. Et praktikforløb er typisk midlertidigt og tidsbestemt. Helt præcist spænder et praktikophold fra alt mellem 6 uger til ét år, hvor 3-6 måneder er det mest normale. De fleste praktikpladser er ulønnet, mens nogle praktikstillinger er fuldtidsstillinger, hvor andre kun er på deltid. Personlige interviews kan almindeligvis forventes for at sikre sig en praktikstilling.

Praktikophold indebærer almindeligvis elementer af undervisning og/eller tilsyn fra arbejdsgiverens side. Ydermere består opholdet typisk af arbejdsopgaver, der hænger nøje sammen med de krav, der stilles til nyansat personale. En vejleder vil ofte blive tildelt praktikanten, som udpeger specifikke arbejdsopgaver samt vurderer hans/hendes samlede bidrag.

Udover at være en god måde at sikre sig relevant og praktisk erfaring, identificeres praktikpladser også hyppigt som en af de bedste måder, hvorpå man kan sikre sig et fuldtidsjob. Til forskel fra et graduate program er ansættelse ikke garanteret ved afslutningen af praktikopholdet, men det er almindelig praksis for arbejdsgiverne at tildele de bedste praktikanter en permanent og lønnet stilling ved udgangen af deres prøveperiode, eller efter de er blevet færdiguddannet. Dette er også til stor gavn for arbejdsgiveren, da de sikrer sig en erfaren ansat, der har brug for væsentligt mindre oplæring end en, der starter som ny i virksomheden.

Slutteligt bør det bemærkes, at en praktikplads også er en måde, hvorpå man kan udvide sit professionelle netværk, afprøve en potentiel arbejdsgiver/karrieresti, eller blot opnå de nødvendige studiepoint.

Har du, hvad det kræver? Hvis svaret er ja, så er Graduateland din one-stop shop til at finde den perfekte praktikplads og kickstarte din karriere i dag!

Hold dig opdateret på praktikpladser

Opret din gratis profil og få en ugentlig mail med nye praktikpladser.