Linnéuniversitetet

Studium

1,157 Follower

Universitetslektor i öron-näs- och halssjukdomar bei Linnéuniversitetet

Kalmar
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.
Linnéuniversitetet ska tillsammans med Region Kalmar län och Linköpings universitet utveckla gemensamma kliniskt-vetenskapliga miljöer i samband med den decentraliserade läkarutbildningen varvid ett antal kombinationstjänster ska inrättas. Region Kalmar län önskar samtidigt stärka forskningsstrukturen inom oto-rhino-laryngologi.
Region Kalmar läns forskningssektion har en för länet övergripande forskningschef och ligger organisatoriskt under Enheten för lärande och förnyelse. Aktuella forskningsprojekt handlar bland annat om diabetes, infektionssjukdomar och läkemedelsanvändning inom såväl primärvård som sjukhusvård. Region Kalmar län finansierar doktorander och postdok bland läkare och andra vårdanställda. Enheten för lärande och förnyelse samverkar med regionens IT-avdelning och tillsammans med det regionala RCSO (registercentrum sydost) så att forskarna kan få enkel effektiv tillgång till registerdata.
Vid Linnéuniversitetet finns en omfattande preklinisk verksamhet och en medicinskt klinisk verksamhet under uppbyggnad. Forskning och undervisning bedrivs inom reproduktion, perinatal och sexuell hälsa, psykologi, hälso- och vårdvetenskap, idrottsmedicin, palliativ medicin, läkemedel, eHälsa och inom ögat, synen och optometri.

Arbetsbeskrivning

I anställningen ingår att bygga upp, leda och vidareutveckla institutionens forskningsverksamhet och utbildningarnas forskningsöverbyggnad. Du deltar i planeringen och genomförandet av den decentraliserade läkarutbildningen under ledning av Linköpings universitet och i samverkan med Region Kalmar län och Linnéuniversitet. Du bedriver egen forskning inom området och företräder Linnéuniversitetet Institutionen för medicin och optometri respektive regionens forskningssektion i olika forsknings- och utbildningssammanhang inom och utanför regionen och deltar i gemensamma aktiviteter som att anordna utbildningar, granska forskningsansökningar och delta i utvecklingsprocesser.
För mer information om anställningen gå till https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4526&rmlang=SE

Kontaktpersoner

Prefekt: Pauline Johansson, pauline.johansson@lnu.se, 0480-446315
HR-partner: Ulf Sernelin, ulf.sernelin@lnu.se, 0470-708277
Region Kalmar län: Ingvar Rydén, universitetslektor/överläkare, ingvar.ryden@regionkalmar.se, 070-556 55 86
Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 1 september, 2019.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4566&rmlang=SE

Vergiss nicht anzugeben, dass dieses auf Graduateland gefunden hast.

Unternehmensüberblick