Forskningskoordinator i ortopedi bei Uppsala Universitet

Läuft in 14 Tage aus

Forskningskoordinator i ortopedi

Publicerad: 2021-01-07
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 120 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.
Beskrivning av ämnesområde:
Enheten för ortopedi vid IKV söker en forskningskoordinator som i första hand ska arbeta med två registerbaserade randomiserade studier. Båda studier handlar om äldre patienter med en fraktur på lårbenshalsen, de bedrivs med hjälp av Svenska Frakturregistret (SFR) vars nätbaserade inmatningsplattform används för screening och randomisering av forskningspersonerna och båda studier finansieras av Vetenskapsrådet. I ”Hipsther”-studien identifieras äldre patienter med icke felställd fraktur på lårbenshalsen och de randomiseras sedan till skruvfixation eller höftprotes. I ”Duality”-studien identifieras patienter med felställd fraktur och randomiseras sedan till dubbelledad ledskål eller standardledskål.
Tjänsten som forskningskoordinator är en visstidsanställning på två år och på heltid 100%, men deltid om lägst 50% tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Arbetsuppgifter:
Tillsammans med studieansvariga forskare förväntas du samordna studiernas genomförande, och i dina specifika arbetsuppgifter ingår:
  • koordinera monitorering av studien
  • ge råd och stöd till lokalt studieansvariga läkare vid respektive enhet
  • delta i uppstart av nya enheter
  • driva årsplanering och rapportering av studien och dess ekonomi i samråd med studieansvariga
  • sammanställa och distribuera månadsvisa rapporter över deltagande enheters aktivitet
  • underhålla och redigera studiehemsidor

Utöver detta har du kontinuerlig kontakt och avstämning med de båda studieansvariga som du stödjer genom att hjälpa dem med hantering av ansökningar, publikationer, korrespondens samt ekonomisk redovisning. Vidare kan samordning av lokala studier komma att inrymmas i arbetsuppgifterna. Arbetsplats är Institutionen för kirurgiska vetenskaper som har sina lokaler på Akademiska sjukhuset. Då det täta samarbetet med de deltagande enheterna är en förutsättning för arbetet kommer tjänsteresor i samband med monitorering eller övergripande studiemöten att förekomma relativt frekvent.
Kvalifikationskrav:
Du har en grundutbildning inom biomedicin eller som forskningssjuksköterska. Erfarenhet av att arbeta som studiekoordinator kan bedömas som likvärdig. Då du deltar i ett nationellt projekt behöver du ha mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. God engelska i tal och skrift krävs, liksom mycket goda kunskaper i databasprogram, i synnerhet Excel.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller av arbete på större nationella anslagsgivare.
Lön: Individuell lönesättning.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, två år.
Anställningens omfattning: 100 %.
Upplysningar om arbetsrollen lämnas av: Professor/överläkare Nils Hailer, nils.hailer@surgsci.uu.se och överläkare Olof Wolf, olof.wolf@surgsci.uu.se. För anställningsfrågor kontakta HR-generalist Higran Saghir, higran.saghir@surgsci.uu.se och personalsamordnare Karin Johansson, karin.johansson@surgsci.uu.se.
Välkommen med din ansökan senast den 26 januari 2021, UFV-PA 2020/3989.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2020/3989
Sista dag för ansökan: 2021-01-26 Logga in och sök jobbet

Vergiss nicht anzugeben, dass dieses auf Graduateland gefunden hast.