Copenhagen Business School

Studium

21.865 Follower

Eksterne projektvejledere ved Institut for Finansiering bei Copenhagen Business School


Der er tale om et antal deltidsstillinger som undervisningsassistent med tidsbegrænsning til tre år og med mulighed for to forlængelser af hver tre års varighed.

Stillingen omfatter (eksempler):

Opslaget har særligt fokus på vejledning og bedømmelse af projekter, men en ansættelse kan eventuelt kombineres med egentlig undervisning.
Der skal ansøges på vejledning og bedømmelse af projekter inden for ét eller flere af temaerne A-O.
A) Optioner og andre derivater, B) Danske aktier, C) Norske og svenske aktier, D) Ikke-skandinaviske aktier, E) Obligationer, F) Porteføljestyring og performancemåling, G) Børsintroduktioner, H) Kapitalstruktur og værdiansættelse mv., I) Fusioner og virksomhedsovertagelser, J) Private equity/Venture capital, K) Porteføljestyring og performancemåling, L) Danske investeringsforeninger, M) Udenlandske investeringsforeninger, N) Livsforsikring og pensionsopsparing og O) International Finansiering.
Første aktivitet vil være januar 2023 eller senere.

Kvalifikationer:

Kvalifikationskravet er normalt relevant kandidateksamen, og undervisnings-/vejledningsmæssige kvalifikationer vil indgå i bedømmelsesgrundlaget.
Du har en kandidateksamen med en finansieringsteoretisk stærk profil. Foruden dine rigtig gode eksamenspræstationer har du også aktuel relevant viden f.eks. fra en finansiel institution eller anden erhvervsvirksomhed. Du indgår gerne i vidensdeling med dine kolleger.
Ved ansøgning om at forestå vejledning og bedømmelse af projekter om optioner og andre derivater er en stærk kvantitativ baggrund særskilt positiv.
Dette opslag omfatter bl.a. aktiviteter, der skal varetages på dansk, hvorfor beherskelse af dansk til brug for vejledning er en nødvendig kvalifikation, som for ikke danske statsborgere skal adresseres i ansøgningen.

Ansættelsesforhold:

Ansættelse sker som undervisningsassistent med tiltrædelse efter aftale.
Løn og ansættelse sker i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning. Timetallet kan variere efter behov i de enkelte semestre og kan højst være 780 timer pr. studieår. I forbindelse med ansættelse som undervisningsassistent må den kommende medarbejder være villig til at gennemgå et pædagogisk instruktionskursus arrangeret af CBS (kun såfremt der ikke kan dokumenteres pædagogisk uddannelse eller erfaring i løbet af det første ansættelsesår) samt til at deltage i lærermøder.

Supplerende oplysninger:

Viceinstitutleder, lektor Bjarne Florentsen, 3815 3609,.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen er mandag 5. september 2022.

Din ansøgning:

Du søger stillingen online ved at åbne linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer, CV samt yderligere bilag.
Oplysning om tidligere relevant undervisningsvirksomhed – herunder varighed– skal fremgå af ansøgningen. Dokumentation heraf samt dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer og andre særlige kvalifikationer skal vedlægges ansøgningen.
Ansøgninger behandles i henhold til bekendtgørelse af 31. august 2000, hvilket betyder, at de indkomne ansøgninger bedømmes af en sagkyndig person. Ansøgere bedes medsende en eventuel publikationsliste med en angivelse af, hvilke arbejder der ønskes bedømt.
Ansøgninger behandles i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen).
Du kan finde yderligere information om CBS og instituttet på .
Ansøgningsfrist: 5. september 2022.

Vergiss nicht anzugeben, dass dieses auf Graduateland gefunden hast.