Doktorand inom området medicinsk humaniora bei Uppsala Universitet

Doktorand inom området medicinsk humaniora

Publicerad: 2022-06-30
 
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Den utlysta tjänsten är knuten till forskargruppen Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration (IMHm). Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.kbh.uu.se/.
Denna tjänst är en av fem doktorandtjänster i Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora. Medicinsk humaniora är ett tvärvetenskapligt fält i skärningspunkten mellan medicin, farmaci, humaniora, konst/litteratur och samhällsvetenskap. Utifrån olika metodologiska och teoretiska perspektiv behandlas frågeställningar såsom individens erfarenhet av sjukdom, utvecklingen av biomedicinsk forskning, medicinska praktiker och politiska perspektiv på hälso- och sjukvården i nationella och globala kontexter. Därmed skapar medicinsk humaniora ett mervärde både för biomedicin, hälsa om omvårdnad genom att lyfta de sociala och kulturella aspekterna av hälsa och sjukdom, och för humaniora och samhällsvetenskap genom ett bredare tematiskt grepp på samtidens hälsorelaterade samhällsutmaningar.
Forskarskolan syftar till att skapa en miljö för gränsöverskridande forskning kopplad till centrala samhällsutmaningar. Varje doktorand kommer att disputera i sin egen hemdisciplin, men kommer dessutom att ha en biträdande handledare från en annan disciplin och fakultet. Doktoranderna kommer att ha en arbetsplats vid Centrum för medicinsk humaniora, och gemensamma aktiviteter i form av seminarieverksamhet och workshops. Därmed skapas en tvärvetenskaplig forskarutbildning, där doktoranderna genom handledare från olika discipliner, kollegialt utbyte inom gruppen, och gemensamma kurser får stöd att utveckla sina projekt och integrera olika ämneskompetenser och arbetssätt. Sökande till denna tjänst förväntas vara motiverade att ta del av forskarskolans aktiviteter och att tillägna sig ett tvärvetenskapligt arbetssätt.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att ingå i forskarskolan inom medicinska humaniora och forskningsprojektet kommer att genomföras inom ett befintligt forskningsprojekt vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Andra arbetsuppgifter vid institutionen för kvinnors och barns hälsa som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20%), vilket i så fall förlänger anställningen med motsvarande tid.
Doktorsprojektet kommer främst att omfatta etnografiskt fältarbete inom hälso- och sjukvården och analys av juridisk dokumentation. Målet är att tillhandahålla en holistisk bedömning av medicinska experters roll i genomförandet och upprätthållandet av lagar och policyer för kvinnlig omskärelse, (Female Genital Cutting, FGC), med särskild uppmärksamhet på hur de balanserar sina skyldigheter gentemot staten och allmänhetens intresse med sina skyldigheter gentemot enskilda patienter och minoritetsgrupper. Det medicinska etnografiska arbetet kommer att utforska hur Storbritanniens skyddspolicy mot kvinnlig omskärelse interagerar i en hälso- och sjukvårdsmiljö, vad den specifika rollen för medicinska experter är och vilka moraliska och professionella konflikter de upplever inom olika yrkesuppgifter. Den juridiska etnografin kommer att undersöka vilken roll medicinska expertvittnesmål har i misstänkta fall av omskärelse som ställs till domstolar över hela världen. Vidare att problematisera hur de, ibland motstridiga, professionella bedömningarna av könsorganen kommer till med tanke på dessa falls politiskt och moraliskt laddade karaktär. Parallellt med att forskningsprojektet genomförs kommer doktoranden att genomföra både obligatoriska och valbara kurser och förväntas delta i forskningsmöten vid både institutionen för kvinnors och barns hälsa och Centrum för medicinsk humaniora.

Kvalifikationskrav

Den blivande doktoranden ska ha:
 • avlagt en medicinsk examen,
 • universitetsstudier i humaniora eller samhällsvetenskap,
 • utmärkt förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt,
 • tidigare erfarenhet av och/eller goda kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder,
 • tidigare erfarenhet av området sedvänjan omskärelse av barn, antingen genom kliniska uppgifter eller forskningsaktiviteter, och en påvisbar lyhördhet för ämnets politiska, kulturella och religiösa dimensioner,
 • förmåga att arbeta självständigt och professionellt i grupp och att kommunicera med kollegor från olika akademiska discipliner och yrken,
 • förmåga att ta initiativ, leverera i tid, hålla utlovade "deadlines" och att vara uppmärksam på detaljer samt
 • viljan och möjlighet att bedriva fältarbete i Storbritannien.
 • intresse för tvärvetenskaplig forskning och motivation att vara en del av en forskarskola inom medicinsk humaniora.

För anställningen krävs att innehavaren är antagen till forskarutbildning. Läs mer om behörighetskrav och antagning.
Önskvärt/meriterande i övrigtAndra önskvärda kvalifikationer den blivande doktorand kan ha är:
 • examen i en relevant humanistisk/samhällsvetenskaplig disciplin (t.ex. antropologi, religionsvetenskap, sociologi, juridik eller kulturvetenskap),[YS1]
 • erfarenhet av vetenskaplig publicering,
 • tidigare samarbete inom tvärvetenskapliga team,
 • erfarenhet av forskning inom medicin, humaniora eller samhällsvetenskap, inkluderande, fältarbete, datainsamling och datahantering samt forskningsetiska och medelsansökningar samt
 • dokumenterat intresse för förhållandet mellan juridik, medicin och samhälle.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande

Ansökan bör vara skriven på engelska och ska innehålla en meritförteckning, vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, dina kunskaper och forskningsintressen samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner. Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av forskning inom närliggande områden.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid under 4 år. Tillträde januari 2023. Placeringsort:Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Birgitta Essén, tel +46 (0)701679123, e-post birgitta.essen@kbh.uu.se.
Välkommen med din ansökan senast den 1 september 2022, UFV-PA 2022/2713.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/2713
Sista dag för ansökan: 2022-09-01 Sök jobbet

Vergiss nicht anzugeben, dass dieses auf Graduateland gefunden hast.