Graduateland vertraut jetzt auf JobTeaser für Ihre Karriere, aktivieren Sie jetzt Ihr Konto.

Jetzt freischalten Haben Sie noch Fragen?

Faglig vejleder søges til de erhvervsøkonomiske uddannelser i Esbjerg bei University of Southern Denmark

Jobbeskrivelse


Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi, SDU Esbjerg søger pr. 1. november 2023 en ny faglig vejleder til Erhvervsøkonomi, HA. Stillingen kan søges af studerende indskrevet på uddannelserne.

Jobbet som faglig vejleder omfatter:

 • individuel vejledning af nuværende studerende og kommende studerende
 • hjælp til ansøgninger om individuelle studieplaner (merit, orlov mm.)
 • deltagelse i brobygningsarrangementer både på campus og på gymnasier i nærområdet
 • planlægning af og deltagelse i arrangementer, som Åbent Hus (Esbjerg og Odense) og studiepraktik
 • planlægning af og deltagelse i studiestart for nye studerende (BA og KA)
 • deltage i campusorgansmøder og campusrådsmøder
 • formidling af nyheder, arrangementer mv. af relevans for de studerende

Du vil i den første del af din ansættelse få sidemandsoplæring af vores nuværende faglige vejleder, så du er optimalt klædt på til opgaverne, når du fra juli 2023 selvstændigt skal varetage positionen. Du vil også arbejde tæt sammen med koordinator for faglige vejledere, den uddannelsesansvarlige, samt Viceinstitutleder, Studieservice og studienævnssekretæreren.
Vi søger en person, der kan genkende sig selv i nedenstående:
 • er imødekommende og åben, samt har en god portion situationsfornemmelse
 • udstråler engagement, nærvær og empati
 • er motiveret for at lede de studerende på vej
 • er professionel i sit arbejde og kan adskille rollen som faglig vejleder fra positionen som ven og medstuderende
 • kan afholde informations – og vejledningsmøder for større forsamlinger
 • kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale
 • har lyst til at skabe de bedste rammer for indskrevne og kommende studerende
 • kan begå sig på både dansk og engelsk i skrift og tale

Du får:

 • vejlederuddannelse med særligt fokus på samtaleteknik, den svære samtale og præsentationsteknik.
 • et selvstændigt arbejde med stort ansvar og mulighed for personlig udvikling
 • et meningsfuldt job, hvor du hjælper kommende og nuværende studerende godt på vej
 • et netværk på SDU blandt flere organisatoriske enheder
 • en plads på vores faglig vejleder-kontor, hvor du kan sparre med de andre faglige vejledere

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Opstart den 1. november 2023.
Timetallet udgør gennemsnitligt 5 timer pr. uge. Der vil være spidsbelastningsperioder i jobbet, hvor der forventes at du lægger flere timer. Særligt, ved studiestart og til Åbent Hus som typisk ligger i februar. Det betyder også, at der er stor fleksibilitet i forhold til egne eksaminer mm.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Rekruttering- og Trivselsmedarbejder, samt koordinator for faglige vejleder, Pernille List, mail: , Tlf.: 65 50 82 53
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Send din motiverede ansøgning, CV, eksamensudskrift samt eventuelle referencer via vores elektroniske system.

Ansøgningsfrist den 1. oktober 2023 kl. 23.59.

Bemærk: Ved ansættelse som studentermedhjælp eller faglig vejleder er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på SDU.
Ansøgning skal indeholde følgebrev, CV og eksamensudskrift hvoraf det fremgår, hvor langt du er i dit studium ved SDU. Alle dokumenter i forbindelse med ansøgning bør ikke indeholde CPR-nummer – i så fald skal CPR-nummer overstreges.
Alle vedhæftede filer skal være i Adobe PDF.
Følgebrev og CV må max. fylde 5 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes .
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Vergiss nicht anzugeben, dass dieses auf Graduateland gefunden hast.