Graduateland vertraut jetzt auf JobTeaser für Ihre Karriere, aktivieren Sie jetzt Ihr Konto.

Jetzt freischalten Haben Sie noch Fragen?

Engageret og alsidig praktikant til Fællessekretariatet Green Skills hos Esbjerg Kommune bei Esbjerg Kommune

Har du lyst til at arbejde med den grønne omstilling via tværsektorielt samarbejde? Kan du begå dig i mange forskellige organisationer og netværk? Har du lyst til at få erfaring i spændingsfeltet mellem beskæftigelses- og uddannelsesområdet? Så kom og bring din teoretiske viden i spil og vær med til at understøtte at on- og offshore virksomheder der er omfattet af den grønne omstilling, får den kvalificerede arbejdskraft de efterspørger.

Fællessekretariatet Green Skills søger en engageret praktikant med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk baggrund i perioden fra september 2023 til januar 2024. De eksakte datoer aftaler vi i fællesskab, så det matcher dit studies indlagte praktikperiode.

Bliv en del af Fællessekretariatet Green Skills der via tværsektorielt samarbejde faciliterer og understøtter initiativer, der bidrager til at virksomheder, som er omfattet af den grønne omstilling, får den kvalificerede arbejdskraft de har brug for på kort og lang sigt. Sekretariatet arbejder på tværs af uddannelses, beskæftigelses og erhvervsområdet og fungerer som konsulent- og vidensenhed.

Sekretariatets opgaver omfatter følgende indsatsområder:

 • Udarbejdelse af analyser og formidling af viden til relevante aktører om arbejdsmarkedets og kompetencebehovet i relation til den grønne omstilling
 • Etablering af synlighed og interesse for de faglærte- og specialarbejderjobs, der knytter sig til den grønne omstilling for en bredere kreds af personer
 • Bistand til etablering og afvikling af opkvalificeringsprojekter for ledige og beskæftigede indenfor fagområder som knytter sig til den grønne omstilling
 • Udvikling samt bistand til etablering og afvikling af nye tiltag og initiativer der kan bidrage til at imødekomme det arbejdskraftbehov som følger den grønne omstilling.

Om stillingen

Green Skills løser en lang række opgaver, som hele tiden er under udvikling. Dette afspejles også i, at du vil få en alsidig hverdag og kræver at du har gåpåmod. Du kommer til at indgå i et kontor bestående af en sekretariatsleder og en AC-medarbejder og du vil have en bred samarbejdsflade i de respektive organisationer på alle niveauer.

Eksempler på dine opgaver:

 • Idegenerering og facilitering af pilotprojekter der understøtter rekruttering, opkvalificering og uddannelse af faglærte og specialarbejdere
 • Udarbejde og deltage i analyse- og evalueringsopgaver af eksisterende og fremtidige projekter
 • Udarbejde notater, research, analyser, f.eks. til nye grønne indsatser
 • Fondsansøgninger til udviklingsprojekter
 • Tværgående projektkoordineringsopgaver af f.eks. de partsaftale job-VEU-forløb
 • Udarbejdelse af publikationer og deling af succesfulde indsatser
 • Ad hoc-opgaver

Du kommer til at arbejde selvstændigt med en lang række forskelligartede delopgaver, hvilket gør at du har mulighed for at udvikle en bred vifte af kompetencer gennem din praktikperiode. Fællessekretariatet er rummeligt og værdsætter nye og innovative input, hvilket vi håber du kan bidrage med.

Vi bestræber os på, at du som praktikant får kendskab og indblik i aktørerne på beskæftigelses- og uddannelsesområdets fælles indsats for at levere kvalificeret arbejdskraft til de nuværende og fremtidige grønne projekter.

Din profil

Du er i gang med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk kandidatuddannelse. Du er velorienteret og engageret i samfundet omkring dig og interessere dig for aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

Vi forestiller os, at du:

 • Er en analytisk stærk studerende på en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse
 • Er god til at strukturere og koordinere
 • Er iderig og udviklingsorienteret
 • Har stærke skriftlige kompetencer
 • Har viden og interesse om beskæftigelses- og uddannelsesområdet er en fordel, men ikke en forudsætning

Hvad er Green Skills?

Fællessekretariatet Green Skills er etableret i sommeren 2021 af parterne Rybners, AMU-Vest, SOSU-Esbjerg og Esbjerg Kommune og skal på tværs af aktører og interessenter understøtte og koordinere den store rekrutterings- og opkvalificeringsopgaver, der knytter sig til den grønne omstilling, med særligt fokus på specialarbejdere og det faglærte område.

Dette er en opgave der løftes i tæt dialog og samarbejde med virksomheder, jobcentre, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskoler/AMU samt De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de omkringliggende kommuner.

Fællessekretariatet er organiseret med en styregruppe som øverste organ og myndighed, med et flertal fra arbejdsmarkedets parter og direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune, Lise Willer, er valgt som formand.

Du vil formelt blive ansat under Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune.

Du kan læse mere om Green Skills på: www.greenskills.dk.

Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte Kenneth Lehm Nordestgaard på 2943 2932 eller [email protected].

Ansøgning

Vi afholder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk til Sekretariatsleder Kenneth Lehm Nordestgaard på [email protected]. Du kan vedhæfte din ansøgning, CV og relevant dokumentation i PDF-format.

Vi glæder os til at høre fra dig!