Linnéuniversitetet

Studium

1.634 Follower

Hållbart underhåll av grusväg - Miljömässiga och ekonomiska effekter hos nytt koncept för grusåtervinning bei Linnéuniversitetet

Grusvägar hyvlas och grusas regelbundet för att rätta till problem med ojämnheter i vägbanan. Vid grusning påför man traditionellt nytt grus, vilket tär på naturresurserna. Dessutom medför användning av nybrutet grus kostnader för entreprenören. En rad förbättringsåtgärder kan därför göras inom området. En lösning som projektet ”Hållbart underhåll av grusväg” testar är en ny konstruktion för grusåtervinning.

Uppgift: Er uppgift är att skatta de miljömässiga och ekonomiska effekterna med den nya konstruktionen och med att återvinna delar av gruset som hyvlas upp. Angreppssättet kan med fördel ta inspiration från LCC och LCA.

Läs mer om projektet här 

Achtung: In der Regel brauchst du die Genehmigung deiner Uni oder eines Betreuers, damit die Projekt- oder Abschlussarbeit auf Graduateland als Teil deines Studiums anerkannt wird. Bitte setz dich rechtzeitig mit den richtigen Stellen in Verbindung, damit du sicher das richtige Projekt auswählen kannst.

Vergiss nicht anzugeben, dass dieses auf Graduateland gefunden hast.