Linnéuniversitetet

Studium

1.621 Follower

Hållbart underhåll av grusväg - Kartläggning av modeller för hantering av grusvägsunderhåll för enskild väg i Region Kronoberg bei Linnéuniversitetet

Grusvägar måste underhållas regelbundet t.ex. för att rätta till problem med ojämnheter i vägbanan och leda bort vatten. En stor andel av grusvägnätet utgör enskild väg, d.v.s. privatägda vägar. Dessa får stöd från Trafikverket och även ibland från kommunen för att kunna utföra underhåll, om de uppfyller vissa givna krav. Hur man hanterar grusvägsunderhåll skiljer sig mellan kommunerna, t.ex. i fråga om vem som ansvarar för underhåll av enskild väg och hur det bekostas.

Uppgift: Er uppgift är att kartlägga vilka modeller som används för grusvägsunderhåll av enskild väg i regionen. Kartläggningen kan genomföras t.ex. som enkät- eller intervjustudie. En analys av för- och nackdelar med respektive modell är ett förväntat resultat.

Läs mer om projektet här 

Achtung: In der Regel brauchst du die Genehmigung deiner Uni oder eines Betreuers, damit die Projekt- oder Abschlussarbeit auf Graduateland als Teil deines Studiums anerkannt wird. Bitte setz dich rechtzeitig mit den richtigen Stellen in Verbindung, damit du sicher das richtige Projekt auswählen kannst.

Vergiss nicht anzugeben, dass dieses auf Graduateland gefunden hast.