Praktikant(er) søges til motions- og aktivitetsprogram til ældre borgere bei Steincke Soundlab

Läuft heute aus

Programmet hedder FotoGym (arbejdstitel). En indledende test er gennemført med succes.
FotoGym er et nyt motionsprogram, som henvender sig til borgere på plejehjem. Formålet er

  • at motivere borgerne til aktivitet og bevægelse
  • at fremme borgernes deltagelse i fællesskabet

FotoGym skal ses som et supplement til de motionsaktiviteter, som personalet i øvrigt varetager.
FotoGym er rent visuelt lokalt forankret. De fotos, som indgår i projektet, viser ikoniske bygninger, lokaliteter, naturområder og virksomheder fra lokalområdet (kommunalt og regionalt).
Visionen FotoGym tilbydes til alle plejehjem i hele Danmark.

Achtung: In der Regel brauchst du die Genehmigung deiner Uni oder eines Betreuers, damit die Projekt- oder Abschlussarbeit auf Graduateland als Teil deines Studiums anerkannt wird. Bitte setz dich rechtzeitig mit den richtigen Stellen in Verbindung, damit du sicher das richtige Projekt auswählen kannst.