Master Thesis: Använda Ny tillverkningsteknik för volymsoptimering av detalj/er bei Saab AB

För att frigöra volym i våra produkter vill vi att du tar fram en volymsoptimerad modell anpassad för att kunna tillverkas med en ny produktionsteknik. Modellen skall även vara dimensionerad och hållfasthetsberäknad för att kunna integreras i bestämd produkt.

Din framtida utmaning

Huvudsyftet med examensarbetet är att ta fram en 3D-modell som är volymsoptimerad och hållfasthetsberäknad utifrån de belastningar som den utsätts för. 3D-modellen skall också vara anpassad för att kunna tillverkas med en vald tillverkningsteknik som ger förutsättningarna.

Du kommer att i huvudsak arbeta med:

  • CAD-modellering
  • Hållfasthetsberäkningar
  • Kravsammanställning

Din profil

Examensarbetet är lämpligt för en eller två studenter på masternivå med inriktning mot maskinteknik med goda kunskaper inom mekaniska beräkningar. Du är idérik, kommunikativ och tar egna initiativ.

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Examensarbetet är inom områden understödsvapen och genomförs på sektionen för stridsdelsteknik. Sektionen för stridsdelsteknik ligger i Karlskoga består idag av 23 medarbetare. Inom sektionen arbetar vi med design och utveckling av stridsdelar och tändrör.

Contact information

Petri Hiltunen, Manager

+46 73 4461957

Petter Sjungargård Master Thesis Supervisor

+46 73 4186270

Achtung: In der Regel brauchst du die Genehmigung deiner Uni oder eines Betreuers, damit die Projekt- oder Abschlussarbeit auf Graduateland als Teil deines Studiums anerkannt wird. Bitte setz dich rechtzeitig mit den richtigen Stellen in Verbindung, damit du sicher das richtige Projekt auswählen kannst.