Vårdpersonalens informationsvanor: hur hittas relevant information som behövs i arbetet? bei Region Kronoberg

Hälsobiblioteket tillhandahåller en rad källor för information inom området hälsa och sjukdom, exempelvis databaser, böcker och tidskrifter. Dessutom erbjuds tjänsterna sökhjälp, sökuppdrag och omvärldsbevakning för att underlätta för personalen att tillgodogöra sig information.

Men hur ser informationsvanorna ut bland våra kollegor i hälso- och sjukvården?

Hur ofta söker de information? Hittar de den information de efterfrågar? Känner de till de resurser som Hälsobiblioteket tillhandahåller och känner de sig säkra på hur de ska använda dem?

Dessa, och andra frågor kring informationsvanor vore intressant för oss på Hälsobiblioteket att få svar på för att veta om vi har rätt resurser, eller om vi behöver marknadsföra dem mer.

Achtung: In der Regel brauchst du die Genehmigung deiner Uni oder eines Betreuers, damit die Projekt- oder Abschlussarbeit auf Graduateland als Teil deines Studiums anerkannt wird. Bitte setz dich rechtzeitig mit den richtigen Stellen in Verbindung, damit du sicher das richtige Projekt auswählen kannst.