Habiliteringen i Region Kronoberg vill ha hjälp med att undersöka en mängd olika ämnen bei Region Kronoberg

Vårt sätt att arbeta är unikt på många sätt! Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen, inte bara en del. Vi arbetar både självständigt och i team, vi har olika arbetssätt för olika uppdrag och det ger ett nära och inspirerande samarbete med många olika yrkeskategorier.

Förslag på uppsatsämnen:

  • Vårdprogram för patienter med autism/adhd + diabetes (eller annan samsjukdom).
  • Livstidsförändringar vid ADHD. Motivering mentaliseringssvårigheter.
  • Bemötande vid autism.
  • Levnadsvanor och ätstörningar vid ADHD
  • Impulskontroll vid mentaliseringssvårigheter
  • Att få diagnos som vuxen
  • Vad gör funktionsnedsättningen i livet, arbetsmarknad, social etc.
  • Vikten av habilitering

Vi vänder oss till studenter på grund- eller avancerad nivå inom utbildningarna för t ex sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer.

Achtung: In der Regel brauchst du die Genehmigung deiner Uni oder eines Betreuers, damit die Projekt- oder Abschlussarbeit auf Graduateland als Teil deines Studiums anerkannt wird. Bitte setz dich rechtzeitig mit den richtigen Stellen in Verbindung, damit du sicher das richtige Projekt auswählen kannst.