Kan man se någon förklaring till att anmälningar till patientnämnden domineras av kvinnor bei Region Kronoberg

I Region Kronoberg är kvinnor överrepresenterade i antalet anmälningar till patientnämnden.

Finns det någon förklaring till detta och vad kan det i så fall bero på?

En faktor är att kvinnor gör fler besök i vården än män.

Men statistiken från patientnämnden väcker ändå frågor.

Behandlas män och kvinnor olika i vården?

Kan det ses några tendenser till att antalet anmälningar eller synpunkter på vården kan vara kopplat till kön?

Patientnämnden i Region Kronoberg skulle vilja ha hjälp att undersöka dessa frågor i ett examensarbete på kandidat- eller magisternivå.

Achtung: In der Regel brauchst du die Genehmigung deiner Uni oder eines Betreuers, damit die Projekt- oder Abschlussarbeit auf Graduateland als Teil deines Studiums anerkannt wird. Bitte setz dich rechtzeitig mit den richtigen Stellen in Verbindung, damit du sicher das richtige Projekt auswählen kannst.