Forebyggelse Kræftens Bekæmpelse bei Kræftens Bekæmpelse

Om os
Kræftens Bekæmpelse har fem områdekontorer fordelt over hele Danmark. Områdekontorets opgave er, at understøtte frivilliges indsats og arbejde kræftpolitisk i forhold til region og kommuner.

Om praktikken
Dine opgaver består blandt andet i at:

 • indgå i et team af frivillige under lokalforening København
 • planlægge, koordinere, analysere, evaluere og udvikle indsatser
 • tiltrække, motivere og fastholde frivillige, planlægge og selv deltage i events på ungdomsuddannelser, idrætsforeninger, undervisning på skoler samt workshops på ungdomsuddannelser
 • afholde faglige/sociale arrangementer for frivillige
 • instruere, sparre og kommunikere med frivillige
 • få kurser i at lave rygestopevents samt tobaks- og alkoholforebyggelse
 • Udvikle event- og undervisningsmateriale
 • samarbejde med kommuner, lokalforeninger og andre aktører

Om dig
Vi forventer, at du:

 • er i gang med en uddannelse inden for eksempelvis sundheds- kommunikations- eller samfundsområdet på et universitet eller en professionshøjskole
 • er klar til at tage selvstændigt ansvar med mange opgaver uden for kontoret
 • har et godt humør og evne til at arbejde i et team
 • er god til at agere både på et tværorganisatorisk, analytisk, koordinerende og praktisk niveau

Vi tilbyder
Du skal samarbejde tæt med en anden praktikant om opgaverne. Du får base på vores hovedkontor, Strandboulevarden 49 i København, hvor du kommer til at færdes blandt vores specialister inden for forebyggelsesområdet. Du skal samtidig indgå i et team med unge frivilligledere, som har til opgave at koordinere og planlægge indsatser for de mange frivillige i københavnsområdet.

Du vil få et unikt indblik i en af Danmarks største interesseorganisationer, og i hvordan frivillighed indgår som en hjørnesten i foreningens mål og virke.
Der er tale om en ulønnet praktikstilling fra medio august til medio december 2022, eller så lang tid du kan inden for denne periode. Det ugentlige antal arbejdstimer er som udgangspunkt 30-37 timer. Der er opgaver om aftenen i forbindelse med kurser og møder i frivilligteamet mv. Vi er fleksible i forhold til eksaminer og lignende.

Mere information
Vil du vide mere om praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte områdekonsulent Jakob Guldberg Madsen på 4033 7705 eller guldberg@cancer.dk. Du kan læse mere om de frivillige opgaver på www.frivillig.dk.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 1. juni 2022, men vi indkalder løbende til samtaler. Tiltrædelse medio august 2022 eller efter aftale.
Vi modtager kun ansøgninger og cv via vores elektroniske rekrutteringssystem på www.cancer.dk/om-os/stillinger