Specialestuderende søges til arbejde med grønlandsk kostdata bei Steno Diabetes Center Copenhagen

I Inuit befolkninger findes en genetisk variant der resulterer i at homozygote bærere ikke kan fordøje sukrose og til dels stivelse. Man har observeret at homozygote bærere er metabolisk sundere. Vi har gennemført en kort kostintervention (2*3 dage) med bærere og kontroller, for at undersøge effekten af en traditionel grønlandsk kost og en vestlig kost på glukosevariabilitet og mikrobiota. Derudover har vi ved baseline undersøgt fødevarepræferencer, kostindtag og mikrobiota.

Vi søger en master studerende (ernæring, folkesundhedsvidenskab el.lign.) til et specialeforløb eller et praktikforløb fra ca. august, hvor den studerende står for behandling og analyse af de indsamlede kostdata, som den studerende kan bruge i sin opgave og med henblik på at skrive en videnskabelig artikel. Formålet er at undersøge om den almindelige kost er forskellig hos bærere og ikke-bærere, dvs. næringsstofsammensætningen og indhold af sukrose, stivelse og andre sukre.

Det er en stor fordel hvis den studerende kan arbejde i R. Det er også en fordel at kunne dansk ved arbejdet med data, men ikke et krav. Den primære sparringspartner vil være en postdoc ved Steno Diabetes Center Copenhagen (Ninna Senftleber). Vi hjælper gerne med at arrangere et ophold i Grønland, det vil dog være nødvendigt at den studerende selv søger rejselegater.

Skriv til ninna.senftleber@regionh.dk hvis det lyder som noget du gerne vil nørde med i et halvt år eller bare vil høre mere om.

Achtung: Häufig benötigen Sie eine Vorabgenehmigung Ihrer Universität oder Ihres Studienberaters, um sicherzustellen, dass die auf Graduateland gefundenen Projekte oder Abschlussarbeiten als Teil Ihrer Ausbildung anerkannt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit der richtigen Stelle in Verbindung, um sicherzustellen, dass Sie sich für das richtige Projekt entscheiden.