Antropologi og Psykologi stud. MSc. søges til Speciale(r) om Anbragte børn og unge trivsel bei Applied Technologies A/S

I krydsfeltet mellem sundhed og velfærd/teknologi og innovation ligger dette speciale projekt(er) omhandlende anbragte børn og unge.

Konkret viden omkring målgruppens digitale adfærd og vaner er ikke kortlagt og dette projekt forsøger at skabe konkret, dokumenterbar og handlingsomsættelig viden, der kan bruges til at forbedre målgruppens trivsel og understøtte deres kompetenceudvikling - alt sammen gennem en konstruktiv og etisk anvendelse af digitaliseret data og teknologi.

Projektet sigter på at kortlægge målgruppens måde at interagere med andre på gennem forskellige platforme, f.eks. chat, spil, sociale netværk eller andet. Formålet vil være at kortlægge måder og metoder anbragte børn og unge anvender teknologi på (digitale vaner og adfærd), til at

  • skabe digitale relationer,
  • hvorledes det påvirker deres trivsel, og
  • understøtter eller besværliggør deres kompetenceudvikling

Der vil være en hel del krævende og udfordrende feltarbejde, hvor der skal interageres med anbragte børn og unge hvis adfærd, grundet deres livsvilkår, kan være stærkt polariserede.

Man skal som feltarbejder derfor være både robust og tålmodig i indsamling af data, og forventningsvis vil det kræve en del interaktion med målgruppen igennem brug af teknologi. Af relevante kompetencer vil en vis fortrolighed og erfaring med teknologi derfor være påkrævet.

Tidsperioden for projekterne vil være i 2.halvår 2022 og/eller 1.halvår 2023 – og der er i feltet plads til flere specialer. Det er intentionen, at specialerne skal have et højt niveau og bidrage med data og perspektiver til en post.doc på feltet. Specialestuderende i projektet vil blive krediteret i publicering af artikler m.m.

Så er du/I interesseret i at lave noget krævende, anderledes banebrydende feltarbejde indenfor dette område, så kontakt undertegnede for en nærmere snak.

Richard L. Hansen, Ph.d. 40184434 - rlh@appliedtechnologies.dk

Achtung: Häufig benötigen Sie eine Vorabgenehmigung Ihrer Universität oder Ihres Studienberaters, um sicherzustellen, dass die auf Graduateland gefundenen Projekte oder Abschlussarbeiten als Teil Ihrer Ausbildung anerkannt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit der richtigen Stelle in Verbindung, um sicherzustellen, dass Sie sich für das richtige Projekt entscheiden.