Specialemulighed inden for doping, muskelhypertrofi og præstationsevne bei Københavns Universitet

Projektet er et forskningsforsøg, designet som et randomiseret, dobbelt-blindet, parallel-gruppe, interventionsforsøg. I løbet af 6 uger indtager forsøgspersoner dagligt enten 1) beta2-agonisten salmeterol sammen med proteinpulver, 2) salmeterol, eller 3) placebo. Før, under og efter interventionen undersøger vi kropssammensætning, muskelstyrke, sprintevne, aerob præstationsevne på en time trial og maksimal iltoptagelseshastighed.

Som specialestuderende vil du indgå i et hold med forskere med stor viden og interesse inden for præstationsforskning. Du vil i høj grad kunne stifte bekendtskab med:

  • Administration af forsøgspræparater
  • Planlægning og koordinering af forsøgsdage
  • Praktisk afvikling af præstationstests
  • Dataanalyse (statistik og visuel)
  • Laboratorieanalyse
  • Akademisk skrivning

 

Ved interesse og/eller ønske om yderligere information,

 

Kontakt,

Søren Jessen

skj@nexs.ku.dk

Achtung: Häufig benötigen Sie eine Vorabgenehmigung Ihrer Universität oder Ihres Studienberaters, um sicherzustellen, dass die auf Graduateland gefundenen Projekte oder Abschlussarbeiten als Teil Ihrer Ausbildung anerkannt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit der richtigen Stelle in Verbindung, um sicherzustellen, dass Sie sich für das richtige Projekt entscheiden.