Examensarbete, 30 hp: Algoritmutveckling för drönare bei Saab AB

Läuft morgen aus

Din framtida utmaning

Bakgrund

Användningsområdet för obemannade flygfarkoster, så kallade drönare, har fullkomligt exploderat det senaste årtiondet.  Idag används de för att lösa en mängd olika uppgifter, bland annat övervakningsuppdrag och inspektioner av platser som är svåråtkomliga för människor. I vissa fall kan uppgifter lösas effektivt med flera individer som samarbetar på något sätt, en så kallad drönarsvärm.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att undersöka existerande lösningar och utveckla algoritmer som kan användas inom områden för styrning, planering och navigering av enskilda drönare eller av en svärm. Exempel på sådana algoritmer skulle kunna vara:

  • Positionering av flera drönare relativt varandra
  • Utforska metoder för robust reglering
  • Styrning/planering för drönarsvärmar

Viktiga aspekter att ta hänsyn till är att algoritmerna ska fungera robust och i vissa fall med begränsad beräkningskapacitet. Baserat på vart intresset ligger kommer examensarbetet kunna styras i den riktning som är mest intressant för er. Skriv gärna ned egna idéer på inriktning i ansökningen.

Det kommer finnas möjlighet att implementera de utvecklade algoritmerna på hårdvara ifall det bedöms möjligt.

Den du är idag

Vi söker två drivna och initiativtagande studenter med god analytisk förmåga som är intresserade att jobba både med hårdvara, mjukvara och algoritmutveckling.

God programmeringsvana och erfarenhet av ROS-utveckling är meriterande.

Du får gärna ha läst kurser inom reglering, modellering, signalbehandling och sensorfusion.

Lämplig utbildning är civilingenjör inom Teknisk fysik och/eller Elektroteknik, Maskinteknik (med huvudområde Elektronik) eller motsvarande.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss .

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Examensarbetet kommer att genomföras vid Sektionen Guidance, Navigation and Control inom avdelningen Systems Design i Linköping. Sektionen ansvarar för funktionsutveckling av styrsystem till missiler och torpeder, utveckling av simuleringsmodeller samt navigerings- och attitydbestämningssystem för militära och civila tillämpningar. Sektionen ansvarar även för uppdrags- och ruttplanering som utgör en central del i systemens autonoma uppträdande.

Sista ansökningsdag

2022-12-01. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Kontaktuppgifter

Torbjörn Crona, Chef

+46 73 4186642

Algoritmutveckling för drönare

Linus Wiik, handledare

+46 73 4182143 

linus.wiik@saabgroup.com

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Achtung: Häufig benötigen Sie eine Vorabgenehmigung Ihrer Universität oder Ihres Studienberaters, um sicherzustellen, dass die auf Graduateland gefundenen Projekte oder Abschlussarbeiten als Teil Ihrer Ausbildung anerkannt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit der richtigen Stelle in Verbindung, um sicherzustellen, dass Sie sich für das richtige Projekt entscheiden.