Bachelorprojekt: Human Resource Management bei University of Southern Denmark

Om os

Vi er to bachelorstuderende fra SDU Slagelse, der skal skrive bachelorprojekt fra 6. februar til juni-måned. 

Jeg hedder Camilla Otto Bojesen og studerer Erhvervsøkonomi med speciale inden for Human Resource Management. Jeg bor i Næstved sammen med min kæreste. Inden for Human Resource Management interesserer jeg mig særligt for mindfulness, mindskning af stress og medarbejderudvikling. 

Jeg hedder Camilla Bøgedal Melchiorsen og studerer Erhvervsøkonomi med speciale inden for Human Resource Management. Jeg bor på Fyn nær Kerteminde sammen med min kæreste og hund. Jeg interessere mig for organisationskultur, talent management/diversitet og performance, samt midnfulness inden for Human Resource Management.

Hvem er du?

Vi søger en virksomhed vi kan samarbejde med, der anvender mindfulness i praksis, som er opgavens primære fokus. Samarbejdet vil foregå fra 6. februar frem til 1. maj 2023. Der er ikke noget krav til virksomhedstype, men der må gerne være 20+ medarbejdere som er lokaliseret på enten Vestsjælland eller Fyn. 

Om samarbejdet

Samarbejdet vil gå ud på, at få adgang til at udarbejde interviews med de ansatte samt observationer af udvalgte medarbejderes hverdag fra uge 9 til uge 12 ca. to gange om ugen.

Før samarbejdet går i gang vil Camilla og jeg forventningsafstemme med jer, og der vil blive udarbejdet en kontrakt om forløbet.  

Kontakt os

Hvis du/I har spørgsmål eller er nysgerrige og vil hører nærmere, er du/I velkomne til at kontakte os på mail: caboj20@student.sdu.dk eller camel18@student.sdu.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig/jer.

Achtung: Häufig benötigen Sie eine Vorabgenehmigung Ihrer Universität oder Ihres Studienberaters, um sicherzustellen, dass die auf Graduateland gefundenen Projekte oder Abschlussarbeiten als Teil Ihrer Ausbildung anerkannt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit der richtigen Stelle in Verbindung, um sicherzustellen, dass Sie sich für das richtige Projekt entscheiden.