E.ON

Industrias múltiples

1.022 seguidores

Var med och förnya Sverige 

Älskar du att gå på fotboll, dansa eller att ha seriemaraton i soffan? Eller är din grej mer att ta en tur i skogen och att styrketräna? Även om vi gillar olika saker har vi ett gemensamt mål: att all energi från E.ON ska vara 100 % förnybar och återvunnen senast år 2025.

Vi behöver både människor som har lång erfarenhet och som är precis i början av sin karriär. Nedan kan du läsa mer om hur ett yrkesliv kan se ut på E.ON.

Vi på E.ON har alla möjliga bakgrunder och intressen, men vi har en sak gemensamt: Vi vill skapa ett hållbart samhälle som drivs av naturens kraft. Att göra en sådan förändring är en hög ambition, det vet vi. Därför behöver vi bli ännu fler som vill vara med och göra skillnad, tänka annorlunda och göra nya upptäckter.

Våra affärer och allt vi gör genomsyras av fem sammanhängande kärnvärden.

Värderingar

Alla är lika olika

Hos oss är alla lika olika, men vi har en sak gemensamt. Vi brinner för vårt mål att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Det är ingen liten ambition, och för att kunna nå dit krävs människor som bryr sig om våra kunder, vårt samhälle och varandra och vill  göra skillnad och bryta ny mark.

Alla är välkomna. Oavsett bakgrund, erfarenhet, livsstil, utbildning, etnisk tillhörighet, funktion, ålder, kön, könsidentitet och -uttryck, sexuell läggning och trosuppfattning eller avsaknad av tro.

Alla är lika olika. En grupp människor är aldrig homogen. En individs identitet och villkor har alltid flera aspekter.

Vi agerar i enlighet med våra värderingar. På E.ON arbetar vi aktivt för att skapa och bibehålla en öppen och inkluderande miljö. Vi är tydliga med att vi har vi nolltolerans mot diskriminering.

Vi månar om dig

Hos oss finns människor med alla möjliga intressen. Vi vet nämligen att det blir roligare och mer givande att gå till jobbet när kollegorna är en skön mix av människor med olika infallsvinklar, bakgrunder och liv. För dig som vill utvecklas inom en bransch som satsar inför framtiden med tydliga visioner inom hållbarhet och samhällsutveckling, ges goda möjligheter till professionell utveckling inom E.ON.

Vi vill att du ska må bra, både på jobbet och när arbetsdagen är slut. Därför får du en mängd olika förmåner när du är anställd hos oss.

Förmåner