Linköpings Universitet

Administración Pública

1,697 seguidores

Postdoktor i kulturgeografi, planering eller annat samhällsvetenskapligt ämne en Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Inom Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) bedrivs bred samhällsvetenskaplig utbildning och forskning. Här möts historiker, samhällsvetare, kommunforskare, kultur- och medieforskare. Vi studerar och analyserar kulturens roll i samhällsutvecklingen. Vi har verksamhet på både Campus Valla i Linköping och Campus Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isak
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i kulturgeografi, planering eller annat samhällsvetenskapligt ämne
med placering vid ISAK

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.
Du kommer att arbeta med forskning vid Centrum för kommunstrategiska studier och inom forskningsfältet ”Lokal utveckling och samhällsplanering” som riktar fokus mot den geografiska platsens förutsättningar. Frågor om lokal utveckling innebär en stor bredd av områden som drivs utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga målsättningar. Detta forskningsfält studerar hur kommuner arbetar med insatser – ofta i samverkan med andra – som har betydelse för hållbar lokal utveckling. Detta omfattar insatser och beslut inom områden för markanvändning, infrastruktur, bostäder, utbildning, klimat och företagsutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt och i samarbete med forskare vid CKS designa, planera, genomföra och avrapportera forskning.

Din framtida arbetsplats

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. CKS ska utgöra ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning, och fungera som en vetenskaplig resurs med relevans för kommunernas övergripande utvecklingsarbete. Målet för CKS är att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
CKS verksamhet präglas av stor interaktivitet vad gäller att identifiera forskningsfrågor och samarbetsområden. CKS är verksamhetsmässigt självständigt och verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet till Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). CKS är placerat i Norrköping. (Läs mer om CKS på liu.se/cks)

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.
För att komma i fråga för anställningen ska du ha avlagt doktorsexamen i kulturgeografi, planering eller annat samhällsvetenskapligt ämne. Du ska behärska svenska och engelska obehindrat i tal och skrift, samt ha dokumenterad erfarenhet av forskning som är av relevans för det forskningsinriktning som beskrivs ovan.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 augusti 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Martin Klinthäll
Avdelningschef
+4611-36 33 60
martin.klinthall@liu.se
Petra Winsa
HR-partner
013-282437
petra.winsa@liu.se
Länk till den här sidanhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11402&rmlang=SE

Recuerda mencionar que haz encontrado este puesto de trabajo a través Graduateland

Resumen de la compañía