Pensionsspecialist med interesse for PAL-skat en Nykredit

Expira mañana

Kunne du tænke dig at arbejde i en central supportfunktion med mange spændende og udfordrende opgaver inden for Nykredits pensionsområde?

Dit nye job

Produktion og administration af pensioner, herunder opgaver i relation til PAL-skat og PBL-afgift, er placeret i Pension og Særlige Indlån. Vi er specialister i at supportere de kundevendte enheder med at oprette, ændre, overføre og udbetale vores kunders pension og særlige indlån. Vi stræber altid efter at finde de bedste processer og systemer inden for pensionsområdet. Du bliver derfor en del af en hverdag fyldt med udfordrende produktions- og administrationsopgaver i daglig drift.

Dine opgaver vil primært bestå af

  • håndtering af daglige opgaver i relation til PAL-skat og PBL-afgift
  • ophævelse af pensionsordninger samt afregning af PAL-skat og PBL-afgift til Skattestyrelsen
  • håndtering af unoterede kapitalandele i pensionsordninger
  • indberetning af PAL-skatteopgørelser og -korrektioner
  • administration af AktieSpareKonto
  • test/projektarbejde i forbindelse med BEC samarbejdet
  • kommunikation til rådgiverne og kunderne.

Din erfaring

Vi forestiller os, at du har erfaring med administration af pension, PAL-skat og PBL-afgift i pengeinstitutter. Du er bankuddannet eller har en anden pensionsfaglig baggrund, der har givet dig kendskab til regler og praksis i relation til Pensionsafkastbeskatningsloven, Pensionsbeskatningsloven og Finanstilsynets puljebekendtgørelse. Det er et krav, at du har kendskab til BEC systemer - ikke mindst BEC’s pensionsskattesystem.

Du fokuserer på kundens behov og tilfredshed, og du stiller høje kvalitetskrav til dig selv. At arbejde effektivt, analytisk og resultatorienteret falder dig naturligt, og du har mod på at lære nyt. Du bliver en nøglefaktor i at hjælpe de kundevendte rådgivere med at give Nykredits kunder en god oplevelse. Det er derfor vigtigt, at du er åben og kommunikerer dine budskaber klart og tydeligt, når du hjælper både dine kolleger og vores kunder.

Din nye arbejdsplads

Pension og Særlige Indlån er en enhed bestående af 22 medarbejdere fordelt i to teams. Organisatorisk hører vi til under Operations. Hos os får du selv mulighed for at præge din hverdag, da vi i de to teams tilstræber hjælpsomhed og samarbejde på tværs af fagområderne. Vi er aktive medspillere i Nykredits projektarbejde og arbejder aktivt med løbende procesforbedringer.

Interesseret?

Så søg jobbet online. Har du spørgsmål til stillingen, kontakt funktionschef Palle Henrik Jensen, 44 55 55 40 // , funktionschef Grith Møller-Hey, 44 55 22 34 // eller seniorrekrutteringspartner Jennifer Andersen, 44 55 18 62.

Vi inviterer løbende til samtale.
Ansøgningsfrist: 27. januar 2021

Nykredit er en finansiel koncern, der sammen med vores partnerbanker i Totalkredit vil være danske boligejeres foretrukne finansielle partner. Vi står op for at rykke endnu tættere på vores kunder - og går du en ekstra mil for dem, for projektet og for Nykredit, gør vi det samme for dig. Du har mange muligheder for at være med til at udvikle Nykredit, samtidig med at din karriere altid vil være i bevægelse. Mod nye udfordringer, andre opgaver og større ansvar i Nykredit.