Postdoktor i filosofi en Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.
Vi söker nu en postdoktor i filosofi.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som är specialiserad inom matematikens epistemologi och/eller matematikens filosofi. Du kommer att arbeta tillsammans med Dr Silvia De Toffoli i hennes forskningsprojekt “Humanizing Mathematical Knowledge: Fallibility, Technology, and Know How” ett projekt finansierat genom ett Wallenberg Academy Fellowship, placerat vid Linköpings universitet. Din roll blir att stärka den delen av projektet som handlar om matematikens epistemologi.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Du förväntas också bidra med planering och genomförande av seminarier och andra vetenskapliga event, liksom med forskningsansökningar. Du förväntas utföra mesta delen av din forskning i Linköping, med regelbundet deltagande i forskningsmiljöns gruppaktiviteter och program (seminarier, workshops, konferenser etc).
Din forskning ska fokusera antingen på allmänna ämnen inom epistemologi som kan vara relevanta för studier inom matematik eller på filosofin rörande matematisk praxis. Exempel på relevanta epistemologiska ämnen är epistemologiska meningsskiljaktigheter, frågor som rör högre ordningens bevis, a priori kunskap, den praktiska kunskapens natur och ämnen inom social epistemologi. Exempel på ämnen inom filosofin för matematisk praxis är schematiska resonemang, matematisk precision, de sociala dimensionerna av matematik och mekanisering inom matematiken.
Kort beskrivning av projektet ”Humanizing Mathematical Knowledge”: Projektets huvudsakliga syfte är att ta fram en mångfacetterad teori om matematisk kunskap och dess rättfärdigande som klargör hur matematisk kunskap produceras och delas bland mänskliga utförare. Särskilda forskningsområden omfattar:
  1. Utveckla en fallibilistisk teori för matematiskt rättfärdigande som tillfredsställer social begränsning;
  2. Utforska det ömsesidiga beroendet mellan knowledge-thatoch knowledge-how inom och utanför matematiken
  3. Undersöka den sociala dimensionen i matematisk kunskap
  4. Undersöka de olika roller som datorer har inom matematisk forskning.

Detta projekt syftar till att få till stånd en systematisk interaktion mellan (analytisk) epistemologi och filosofin inom matematisk praxis. Å ena sidan skulle filosofin inom matematisk praxis berikas genom att ta hänsyn till epistemologiska debatter (som exempelvis vad gäller fallibilism eller den epistemiska signifikansen för bevis av högre ordningen) och å andra sidan kan epistemologin pröva nya idéer inom matematiken, en priviligierad domän för att observera mänsklig kognition i praktiken.
Din arbetsplatsDu kommer att vara anställd vid Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE). FTE omfattar alla huvudinriktningar inom filosofi, från tänkande och epistemologi via vetenskapsfilosofi, filosofins historia, moralisk filosofi och estetik till metafysik och tillämpad etik. Vårt arbete inom såväl forskning som undervisning kännetecknas av ett tvärvetenskapligt fokus och ett starkt intresse för filosofiska frågor om vetenskapens roll i samhället.
Dina kvalifikationerFör att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom matematikens epistemologi och/eller matematikens filosofi är ett krav för anställningen.
Det är också ett krav på dokumenterat mycket god skicklighet i engelska i såväl tal som skrift.
Meriterande för anställningen är internationell erfarenhet, vetenskaplig skicklighet visad genom framgångsrika publikationer i peer-reviewade tidskrifter eller antologier, så väl som framgångsrika ansökningar för forskningsanslag, god förmåga att samarbeta och delta aktivt i forskningsaktiviteter, liksom förmåga att planera, organisera och sprida forskning.
Om anställningenAnställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
TillträdeEnligt överenskommelse, gärna 1 oktober 2022.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda
Fackliga kontaktpersonerInformation om fackliga kontaktpersoner, se .
AnsökanDu söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 augusti 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Utöver ett ansökningsbrev och CV, så ska din ansökan innehålla:
  • En kort beskrivning (ca 1000 ord) av din tänkta individuella forskning, som visar hur den kopplar till och bidrar till projektets syfte.
  • Exempel på ett av dina nyligen skrivna arbeten.
  • Kontaktinformation till två akademiska referenser.

Utvalda kandidater kommer att bjudas in till intervjuer digitalt.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Recuerda mencionar que haz encontrado este puesto de trabajo a través Graduateland