Doktorand i tillämpad fysik inom SOFTWEAR Doctoral Network (doktorand) en Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm
Vi söker nu en doktorand i tillämpad fysik inom SOFTWEAR Doctoral Network
(doktorand nr 1 – Yarn and fabric actuators)

Dina arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att utveckla nya mjuka aktuatorer baserade på joniska elektroaktiva polymerer och aktuatorkonfigurationer samt tillverkning av dessa baserade på textila tillverkningsmetoder. Doktoranden kommer att utveckla garnbaserade linjära aktuatorer som kan arbeta i vanlig atmosfär, som styrs med låga potentialer (

Recuerda mencionar que haz encontrado este puesto de trabajo a través Graduateland