Doktorand i medicinsk vetenskap, inriktning MRI en Linköpings Universitet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv
Vi söker nu en doktorand i medicinsk vetenskap, inriktning magnetresonanstomografi (MRI) av lever och helkropp för diagnostik av leversjukdomar

Dina arbetsuppgifter

Användningen av magnetresonanstomografi (MRI) av lever och helkropp för diagnostik av leversjukdomar, från diffus leversjukdom (fettinlagring och inflammation) till cirrhos och levercancer, ökar mycket snabbt. Vanligen innebär en klinisk användning av sådana diagnostiska MR-bilder och data att enbart en visuell bedömning av anatomin görs. Det här forskningsprojektet har istället ett huvudsakligt fokus på funktion och metabolism. Dina arbetsuppgifter innebär således utveckling av avancerade metoder som gör det möjligt att analysera nya typer av multimodala MR-data.
Du kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt med för att identifiera bild- och spektroskopibaserade biomarkörer som har betydelse för leverfunktion. Det praktiska arbetet innebär att samla in MR-data från patienter, forskningspersoner samt fantom, men även avancerad dataanalys. Du kommer även att arbeta aktivt med kontinuerlig kvalitetskontroll av insamlade forskningsdata.
Du kommer att utveckla befintliga nya MR-databehandlingsmetoder, och du kommer även att göra detta i nära samarbete med forskare från andra professioner, i både pågående och nya forskningsprojekt.
Du kommer att tillhöra forskarskolan vid Centrum för Medicinsk Bildbehandling och Visualisering (CMIV, www.liu.se/cmiv), men även de särskilda strategiområden som berör forskningen.
Forskarutbildningen kommer att innebära att du får både generella teoretiska och praktiska färdigheter om hur man bedriver medicinsk/fysikalisk forskning och vilka etiska och forskningsmässiga hänsyn som behöver göras.
I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, dock upp till högst en femtedel av heltid.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på MR-fysik, inom Enheten för Radiologiska Vetenskaper, HMV/LiU samt CMIV, och utbildningen är heltid dvs 100%.
Forskargruppen bedriver forskning och forskarutbildning inom MR-fysik och en mängd radiologiska tillämpningar därav. Anställningen är kopplad till CMIV, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum inom Linköpings universitet som bedriver fokuserad frontlinjeforskning inom tvärvetenskapliga projekt vilka tillhandahåller lösningar på morgondagens kliniska frågeställningar. Den tvärvetenskapliga MR-forskargruppen inom CMIV bedriver både teknisk utveckling, implementering och tillämpning av avancerade MR-metoder. Forskargruppen har tillgång till tre forskningsmagnetkameror (vid sidan av flera kliniska magnetkameror) och dessutom den nationella 7 T magnetkameran.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom medicinsk teknik, teknisk biologi, sjukhusfysik, eller motsvarande, motsvarande minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande om du har en examen från annat land. Du har således en ingenjörsbakgrund (t ex medicinsk fysik, bildbehandling eller vetenskaplig beräkning), eller en bakgrund inom sjukhusfysik (med praktisk erfarenhet av MR), eller motsvarande.
Tidigare erfarenhet av forskning, medicinska bilddata (DICOM etc), magnetresonansfysik, handhavande av magnetkamera, programmering, AI och maskininlärning, rekonstruktion, systembiologi, modellering, Matlab, Python, docker, co-labs, etc samt systemhantering av unix/linux är meriterande.
Goda språkkunskaper är nödvändiga, det vill säga du utmärker dig i att formulera dig, i både tal och skrift på engelska och kan göra dig förstådd på svenska/skandinaviska. Erfarenhet av vetenskapligt skrivande är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 augusti 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Bifoga ett personligt brev till ansökan där du beskriver varför du är intresserad av forskning och varför just medicinska tillämpningar av MR-fysik. Och vad du skulle kunna tillföra till forskningen.

Lika villkor

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Recuerda mencionar que haz encontrado este puesto de trabajo a través Graduateland