Graduateland is now trusting JobTeaser for your career, create your account now.

Create account Questions?

Kom i praktik i sekretariatet i borger & arbejdsmarked, esbjerg kommune en Esbjerg Kommune

Afhængig af din faglige baggrund, ønsker og interesser kan du

i praktikperioden arbejde med flere af de nedenstående arbejdsopgaver.

 

 • Udføre analyser og evalueringer
 • Indsamle information
 • Arbejde med opdatering og udvikling af hjemmesider og vejledninger
 • Deltage i databehandling og afrapportering
 • Udarbejde oplæg
 • Deltage i projektmøder
 • Hjælpe med koordinering og afholdelse af workshop
 • Udfærdige notater, dagsordenspunkter og referater

 

Vi forestiller os...

 • Du er i gang med en relevant kandidatuddannelse eller er i slutningen af din bachelor på en relevant akademisk uddannelse, hvor du har trænet dine analytiske kompetencer
 • Du har interesse for det sociale område og samfundets velfærdsopgaver
 • Det er en fordel, hvis du har erfaringer med både kvantitativ og kvalitativ databehandling og afrapportering. Du behøver ikke nødvendigvis at være stærk i økonomiske analyser og beregninger, men du skal have en lyst til og være nysgerrig på, at undersøge økonomiske sammenhænge på det sociale område.
 • Du er initiativrig og selvstændig og god til at håndtere en hverdag med skiftende opgaver
 • Du er i stand til at udtrykke dig kort og klart i skrift og tale
 • Vi tænker, at du vil trives, hvis du kan lide at tilegne dig viden i samspil med dygtige fagfolk og trives med at tage ejerskab på opgaveløsningen.

 

Fakta om Esbjerg Kommune som arbejdsplads

Esbjerg Kommune er en stor arbejdsplads med ca.10.000 ansatte. Kommunen er opdelt i fem direktørområder, der inden for hvert deres område arbejder for at gøre en forskel for kommunens borgere. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på sundhed og god trivsel. Der er mange spændende job- og karrieremuligheder med mulighed for kompetenceudvikling. Som medarbejder i Esbjerg Kommune vil du opleve medinddragelse og medindflydelse, hvor arbejdsopgaverne løses i en løbende og gensidig

dialog mellem ledelse og medarbejdere.

 

Borger & Arbejdsmarked som arbejdsplads

Esbjerg Kommune er landets femte største kommune. Borger & Arbejdsmarked er en forvaltningsenhed med ansvaret for de store velfærdsområder bl.a. det specialiserede børne- og voksenområde, Jobcenter og Borgerservice. I alt er vi ca. 2600 medarbejdere.

 

I Sekretariatet har vi administrative, økonomiske, supporterende og tværgående funktioner for hele forvaltningen herunder ledelses- og udviklingsorienterede projekter. Sekretariatet yder sekretariatsbistand til politiske udvalg og råd.

 

Det formelle

Praktikforløbet tilpasses dine behov og planlægges efter universitets retningslinjer herunder placering af praktikken samt ugentligt arbejdstid.

 

Du har mulighed for hjemmearbejde og vi er fleksible i forhold til opgaveskrivning. Praktikforløbet er ulønnet.

 

Du kan begynde i august 2023 efter nærmere aftale.

 

Spørgsmål til praktikpladsen kan rettes til sekretariatschef Henrik Møller Nielsen på tlf. 24 45 40 93.