Hvordan bliver teenagerne opmærksomme på den spændende mulighed? en Landsforeningen Talentspejderne

Landsforeningen Talentspejderne er en humanitær organisation, der har fokus

på den problemstilling, at vi i Danmark taber for mange unge.

Det gør vi ved at rekruttere og uddanne frivillige mentorer, der hjælper

ikke- uddannelsesparate udskolingselever, det vil sige teenagere, gennem vores

24 møders talentprogram, som er udviklet i samarbejde med eksperter.

Det er typisk de travle skolelærere eller vejledere, der skal ”sælge” muligheden

til elev og forældre. Og det sker kun i begrænset omfang og kun i de få kommuner, som vi har etableret et formelt samarbejde med. Der er således på landsplan mange elever, der går

glip af denne spændende mulighed. Vi håber, gennem dette projekt, at blive så kendt i målgruppen af elever, at de selv efterspørger muligheden, hvilket vil danne basis for at udbredelsen.

Uddybende beskrivelse af virksomheden
Landsforeningen Talentspejderne blev etableret i Århus i 2010 med udgangspunkt i et projekt, der blev udviklet for satspuljemidler i. På nuværende tidspunkt har vi 5 ansatte; en sekretariatschef, og 4 konsulenter – en konsulent på Sjælland, en konsulent på Fyn, en konsulent i Vestjylland og en en konsulent i Østjylland. Alle er ansat på deltid, ca. 20 timer om ugen og arbejder hjemmefra. Samarbejdskommunerne tæller Næstved, Glostrup, Hørsholm, Tårnby, Dragør, Assens, Kerteminde, Middelfart, Hedensted, Faurskov, Randers, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande. I forbindelse med rekruttering af de frivillige mentorer samarbejder vi blandt andet med VIA College i Randers, SAS, Danske Bank og Ældresagen. Ca. 100 elever bliver årligt visiteret til programmet, ca. 80 pct. gennemfører, og ca. 86 pct. bliver efterfølgende erklæret uddannelsesparate.

Ønsker til samarbejdsform

Som udgangspunkt er der brug en dialog med og undersøgelse af målgruppen. Hvad er vigtigt for dem? Efterfølgende skal der udarbejdes en plan for hvorledes der kan etableres en løbende kontakt med målgruppen, herunder også hvilke kompetencer, der er brug for til dette arbejde.

De studerende vil primært have kontakt med konsulenten på Sjælland, der er initiativtager til projektet, og både vil introducere til opgaven og løbende vil forsyne gruppen med information om produkt, organisation m.v.

Atención: A menudo necesitas una aprobación previa de tu universidad o consejero de estudio, para asegurarte de que los proyectos o tesis encontrados en % gateway_name% puedan ser aceptados como parte de tu educación. Póngase en contacto con la entidad adecuada a su debido tiempo para asegurarte de que está seleccionando el proyecto adecuado.