Examensarbete, 30 hp: Utveckling av ILS-flöde för simulatorhård en Saab AB

Vi letar efter studenter som vill vara med och ta ett helhetsgrepp om vårt ILS-flöde (Integrerat logistikstöd). Utgå ifrån ett påbörjat flöde, kartlägga, implementera och sedan optimera.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vi har påbörjat ett arbete med att införa ett mera kontrollerat ILS-flöde inom vårt område. Vi ser ett behov av att vidare analysera och implemntera detta flöde i hela våra produktlivscykel ifrån design till driftsättning och förvaltning för att skapa möjligheter att bli effektivare som organisation.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram en processkartläggning kopplat till hårdvaruflödet i och kring våra riggar och simulatorer. Inom ramen för arbetet ingår även att göra beräkningar och analyser av nyckeldata samt framtagande av en beslutsmodell. Det finns även utrymme att göra en benchmarking av likande organisationer.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 2 studenter med intresse för och en utbildning inom exempelvis processutveckling, kvalitetsutveckling eller logistiskflöden. Vi ser även att du/ni har ett stort driv för att ta ansvar för uppgiften som helhet och komma med egna initiativ.

Exjobbet innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning utförd av myndighet.

Vad du blir en del av

Sektionen Simulator Hardware and Production tillhör avdelningen STS – Simulatorer, Träningssystem och Stödsystem på Saab Aeronautics. Sektionen ansvarar för utveckling och drift av hårdvaran i simulatorer och träningssystem. Simulatorerna används internt på Aeronautics inom flygplansutvecklingen. Träningssystemen är produkter som möjliggör pilot- och teknikerträning ute hos våra kunder och brukare. Läs gärna mer om Saab på Saabgroup.com.

Låter det som något för dig/er? Skicka in en ansökan individuellt eller i par redan idag, urval sker löpande.

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Kontaktperson

Martin Ling, Chef

martin.ling@saabgroup.com

013-184028

Christer Göransson, Kontaktperson/handledare

christer.goransson1@saabgroup.com

010-2169757

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.

Atención: A menudo necesitas una aprobación previa de tu universidad o consejero de estudio, para asegurarte de que los proyectos o tesis encontrados en % gateway_name% puedan ser aceptados como parte de tu educación. Póngase en contacto con la entidad adecuada a su debido tiempo para asegurarte de que está seleccionando el proyecto adecuado.