Grønt regnskab, som et værktøj på den påbegyndte rejse mod bæredygtighed en TenCate Advanced Armour

Den rette kandidat vil være en proaktiv person. En person med fagprofil inden for det miljø- eller kemitekniske område vil være at foretrække, men det er ikke et krav.

Der skal samles data til det grønne regnskab. Herefter skal der udvælges de vigtigste indsatsområder.

Indsatsområder kan/skal også findes ved hjælp af workshops med produktionen. Input herfra skal indkoorporeres i den samlede plan.

Dette er blot en lille del af den netop påbegyndte rejse mod en større og bedre bæredygtighed generelt i firmaet. Derfor vil rette kandidat også være med til at kigge på, hvordan kan vi genbruge vores affaldsprodukter til noget andet, og finde firmaer der kan have gavn af vores affald/restprodukter.

Ligeledes der vil være mulighed for at kigge på genanvendelse af vores produkter efter "end of life", hvordan sikrer vi at vores produkter bliver genanvendt korrekt, når vores kunder mener, de er forældede, eller klar til kassation.

Der kan måske forekomme rejseaktivitet, da vi også råder over en fabrik i Frankrig. Vi prøver at arbejde meget ens på de to fabrikker, så gode resultater skal også implementeres i Frankrig.

Hvis det har vakt din interesse, så tag kontakt og hør nærmere. Det vil i et vist omfang være muligt at deltage i at skabe projektet.

For den rette kandidat vil der mulighed for ekstra timer i de kommende semestre og derefter en fastansættelse. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.