Kultur og sundhed – speciale om kulturinitiativer som sundhedsfremme en Aarhus Universitet

Expira en 13 días

Hvordan kan musik anvendes til at behandle depression? Hvordan kan guidet fælleslæsning skabe fællesskab blandt ældre, udsatte borgere? Og hvordan kan et museumsbesøg afhjælpe ensomhed?
Spørgsmål som disse befinder sig inden for feltet kultur som sundhedsfremme, hvor man beskæftiger sig med, hvordan kunst og kulturelle oplevelser kan være med til at gøre os sundere, både fysisk og mentalt.

Aarhus Universitet er sammen med en række kommuner i Region Midtjylland en del af netværket Kulturinitiativers sundhedsfremme, som arbejder med at videndele om og udvikle kulturelle tiltag, der kan fremme mental og fysisk sundhed. Læs mere om netværket her: https://arts.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-forskere/kulturogsundhed/kulturinitiativers-sundhedsfremme .

Kultur og sundhed er et felt i udvikling og med stor bevågenhed, og hvis du synes, at ovenstående spørgsmål lyder spændende, kan det være, at et speciale inden for området er noget for dig? Du kan fx følge og indsamle empiri om et igangværende projekt eller selv lave en intervention? Mulighederne er mange, og du kan på den måde skrive et speciale, der både giver dig erfaring med at udarbejde analyser og bidrage til udviklingen af feltet. Og ikke mindst kan det give dig kendskab til praksis og forbindelser uden for universitetet.

Du vil selv være med til at vælge det indholdsmæssige fokus, metodisk tilgang og teoretisk grundlag for din analyse.

Koordinatorteamet for Kulturinitiativers sundhedsfremme kan hjælpe med at formidle kontakten til en samarbejdspartner fra en af medlemskommunerne og tilbyder i begrænset omfang sparring omkring, hvordan du får udviklet et projekt i samarbejde med en af medlemskommunerne. Vi bidrager også gerne til formidlingen af dit speciale. Du sørger selv for en vejleder fra din egen uddannelse, der har ansvaret for tilknytning til dit fag og almindelig specialevejledning.

Hvis du har en ide til et speciale inden for feltet kultur og sundhed og søger en samarbejdspartner eller en case, er du velkommen til at kontakte koordinatorteamet for Kulturinitiativers sundhedsfremme på kultur.sund@au.dk og præsentere din ide, så finder vi ud af, hvordan vi kan samarbejde.

Atención: A menudo necesitas una aprobación previa de tu universidad o consejero de estudio, para asegurarte de que los proyectos o tesis encontrados en % gateway_name% puedan ser aceptados como parte de tu educación. Póngase en contacto con la entidad adecuada a su debido tiempo para asegurarte de que está seleccionando el proyecto adecuado.