Livscykelperspektiv på tunga fordon för att hitta optimal omställningsplan en AkkaFRAKT

AkkaFRAKT är en ekonomisk förening med ca 120 delägare och 350 fordon. Majoriteten av dessa fordon har traditionella förbränningsmotorer som tankas med diesel.

Vår absolut störta miljöpåverkan är våra utsläpp och vår användning av fossila bränslen. Vi arbetar just nu med vår omställningsplan och framförallt en konsekvensanalys av den. 

Vi tycker att det saknas ett LCA perspektiv på tunga fordon som hade kunnat guida oss till hur och i vilken takt vår omställning skulle kunna se ut. Det är ju inte nödvändigtvis bättre för miljön att vi säljer/skrotar hela flottan inklusive nya fordon med euroklass 6 för att köpa in tex elektrifierade fordon. 

 Vi ställer oss frågor som:

  • Hade det ur ett klimatnyttoperspektiv varit bra att elektrifiera hela flottan på ca 350 bilar imorgon och skrota/sälja befintliga bilar?
  • Hur skulle biogas/el stå sig mot nya dieselbilar med euro 6 motor? 

Men den kompetensen besitter inte vi till fullo och därför hade vi gärna finansierat ett examens eller annat arbete som hade kunnat genomför en LCA analys med vår flotta som exempel i studien. 

Atención: A menudo necesitas una aprobación previa de tu universidad o consejero de estudio, para asegurarte de que los proyectos o tesis encontrados en % gateway_name% puedan ser aceptados como parte de tu educación. Póngase en contacto con la entidad adecuada a su debido tiempo para asegurarte de que está seleccionando el proyecto adecuado.