Graduateland is now trusting JobTeaser for your career, create your account now.

Create account Questions?

Diskussionsfilmer till HBTQI-diplomering – främja hälsa genom gott bemötande en Region Kronoberg

Region Kronoberg erbjuder HBTQI-diplomering av verksamheter inom sjukvården, elev- och studenthälsa, och andra samarbetspartner i region och kommun, se länk för mer information: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/utbildning-och-praktik/hbtq-diplomering2/

 

HBTQI-diplomeringar sker i samverkan med sju regioner i landet: Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping, Sörmland, Örebro och Östergötland. Syftet är att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer då dessa löper större risk att drabbas av olika typer av ohälsa än den övriga befolkningen.

 

Målet med utbildningen är att:

ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter. Alla ska känna sig välkomna att arbeta i verksamheten oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

I diplomeringsutbildningen använder vi oss av ett antal korta spelklipp (1 min – 2.30 min) som underlag för reflektion och dialog. Klippen utspelar sig i olika miljöer (ex på vårdinrättning, i vardagslivet, på arbetsplatsen) och har olika budskap kopplat till hbtqi-gruppen, ex. normer, bemötande, jargonger mm. Spelklippen är en viktig del i utbildningskonceptet som bygger på att deltagarna ska bli medvetna om sina egna normativa antaganden, reaktioner och ageranden i de olika situationer en kan hamna i, både privat och i arbetslivet.

 

Vi ser en möjlighet att utveckla utbildningskonceptet och innehållet i utbildningen genom att spela in nya filmklipp – kanske i andra miljöer, situationer och med tillskruvade budskap.

Vi söker en eller några personer, möjligen studenter på institutet för medier och journalistik, som skulle kunna vara oss behjälpliga i att genomföra inspelning av ett eller flera nya spelklipp i vårt utvecklingsprojekt.

Atención: A menudo necesitas una aprobación previa de tu universidad o consejero de estudio, para asegurarte de que los proyectos o tesis encontrados en % gateway_name% puedan ser aceptados como parte de tu educación. Póngase en contacto con la entidad adecuada a su debido tiempo para asegurarte de que está seleccionando el proyecto adecuado.