Online Event

Cand.it. karrieremesse SDU, AAU & AU

Cand.it. karrieremesse 2020 er en virtuel karrieremesse, arrangeret eksklusivt for cand.it.-studerende og -nyuddannede fra SDU, AAU og AU.

11 November 13:30 to 16:00   CET

Add to calendar


Organised by It-vest

(English text below) 

Job – Studiejob – Projektsamarbejde – Praktik

Cand.it. karrieremesse 2020 er en virtuel karrieremesse, arrangeret eksklusivt for cand.it.-studerende og -nyuddannede fra SDU, AAU og AU, så I kan mødes med virksomheder til en snak om job, studiejob, projektsamarbejde eller praktik. 

Inden messen kan du her på siden orientere dig om, hvilke virksomheder der deltager, og du kan se, de konkrete opslag om job eller samarbejde, de har med på messen. 

På messen kan du indlede en dialog om eventuelt fremtidigt samarbejde med virksomhederne. Du kan se de emner, som virksomhederne gerne vil chatte med dig som studerende eller jobsøgende om, og virksomhederne har mulighed for aktivt at række ud efter netop dig, hvis de synes, du har en profil, der matcher deres ønsker. 

Endelig vil der være forskellige oplæg, som du kan vælge at deltage i. 

Tilmeld dig og kom tættere på arbejdsmarkedet.

Det er gratis, og det er udelukkende for cand.it.-studerende og -dimittender.

Inden messen inviteres du til et webinar, hvor du får gode råd til at få mest muligt ud af messen.

Cand.it. karrieremesse 11. november 2020 arrangeres i et samarbejde mellem Graduateland og Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet samt It-vest – samarbejdende universiteter.

 

Job - Student job - Project collaboration – Internship

Cand.it. Career Fair 2020 is a virtual career fair, arranged exclusively for Cand.it. students and recent Cand.it. graduates from SDU, AAU and AU, so you can meet with companies and talk about jobs, student jobs, project collaboration or internships.

Prior to the fair, you can learn about the companies that are participating on this page, and you can see the specific posts about jobs or collaboration they bring to the fair. At the fair, you can start a dialogue about possible future collaboration with the companies. You can see the topics that companies want to chat with you about as a student or job seeker, and companies have the opportunity to actively reach out to just you if they think you have a profile that matches their desires.

Finally, there will be various presentations that you can choose to participate in. Sign up and get closer to the job market. It's free, and it's exclusively for Cand.it. students and graduates.

Before the fair, you are invited to a webinar, where you get good advice to get the most out of the fair.

Cand.it. Career Fair 11 November 2020 is arranged in a collaboration between Graduateland and the University of Southern Denmark, Aalborg University, Aarhus University and IT-vest - networking universities


Access wherever you are

It doesn't matter where you're located. Just log in via your laptop or mobile and start chatting.

Match your profile

No time wasted! You'll immediately see which companies offer jobs that match your profile and preferences.