Aarhus Universitet

Multiple industries

8,582 followers

IKT-ingeniør - Studiementor på RSC? at Aarhus Universitet

Posted 1 week ago

I forårssemestret 2019 søger Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU) en studiementor til en studerende på IKT-ingeniør. Den studerende har primært brug for støtte til at skabe studiestruktur og faglig sparring.

Støtteforløbet består som udgangspunkt af 15 timers møder mellem mentoren og den studerende.  

Timerne fordeles typisk så man som mentor mødes med den studerende 1-2 timer om ugen. Der kan efterfølgende blive tale om genansættelse over de kommende semestre. Der ydes derudover lønnet supervision og kompetenceudvikling til mentoren via Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning. I forbindelse med ansættelse, kan vi oplyse den studerende om dit navn, inden forløbet sættes i gang.

Stillingen henvender sig primært til studerende fra IKT-ingeniør eller lignende uddannelse.

Lønnen ydes efter gældende overenskomst med Finansministeriet for studenterundervisere (Timeprisen er 184,28 kr. pr. time. Herudover kommer feriepenge og pension).

Henvendelse: Send en mail via "Ansøg nu" knappen med oplysninger om dine erfaringer, kvalifikationer (CV, eksamensbevis og en ansøgning. Notér ”Studiementor på IKT” i emnefeltet) 

Ansøgninger behandles løbende.

Venlig hilsen

Anne Stæhr Bach Pedersen
Mentorkoordinator/Studiesekretær
E-mail: asbp@au.dk
Rådgivnings- og Støttecentret
Aarhus Universitet
Fredrik Nielsens Vej 5, bygning 1445
8000 Aarhus C

Apply now

Company overview