Aarhus Universitet

Multiple industries

8,490 followers

Psykologi - studiementor på RSC? at Aarhus Universitet

Sorry, this job has expired.

I forårssemesteret 2019 søger Pædagogisk-Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU) en faglig mentor til en studerende på 8. semester i psykologi. Den studerende har primært brug for støtte i faget Arbejds- og Organisationspsykologi. Dog har man ikke haft faget, skal man ikke afholde sig fra at ansøge.

Støtteforløbet består som udgangspunkt af 20 timers møder mellem den faglige mentor og den studerende semester samt op til 6 timers lønnet supervision og kompetenceudvikling.

Timerne fordeles typisk så man som mentor mødes med den studerende 1-2 timer om ugen. Der kan efterfølgende blive tale om genansættelse over de kommende semestre. Der ydes derudover lønnet supervision og forberedelse til den faglige mentor via Pædagogisk-Psykologisk Uddannelsesrådgivning. I forbindelse med ansættelse, kan vi oplyse den studerende om dit navn, inden forløbet sættes i gang.

Stillingen henvender sig primært til studerende fra psykologi eller lignende uddannelse. Er du færdiguddannet kan du også søge.

Lønnen ydes efter gældende overenskomst med Finansministeriet for studenterundervisere (Timeprisen er 184,28 per time. Herudover kommer feriepenge og pension)

Henvendelse: Send en mail med oplysninger om dine erfaringer, kvalifikationer (CV, eksamensbevis og en ansøgning. Notér ”Faglig mentor på psykologi” i emnefeltet) til asbp@au.dk

Ansøgninger behandles løbende.

Venlig hilsen

Anne Stæhr Bach Pedersen

Mentorkoordinator/Studiesekretær

E-mail: asbp@au.dk

Rådgivnings- og Støttecentret

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, bygning 1445

8000 Aarhus C

Apply now

Company overview