Analytiker till Social and Health Impact Center på RISE at RISE

Expires in 14 days

Vill du vara med och påverka framtidens Sverige?

Knivskarp internationell konkurrens och en offentlig sektor som behöver hitta hållbara lösningar för förändrad demografi och förändrade behov hos medborgarna är exempel på aktuella utmaningar. RISE bidrar till lösningar på dessa utmaningar genom att skapa forsknings- innovations- och utvecklingsprojekt i samverkan med företag, universitet, högskolor och offentlig sektor. Hos RISE kommer du arbeta i en mycket stimulerande miljö med kollegor som brinner för att göra skillnad. Hos oss kommer du att bidra till samhällsnytta. Du kommer att ha stor frihet att styra ditt eget arbete och få tillgång till ett stort kontaktnät både i Sverige och internationellt. Tjänsten innebär resor då du genom din medverkan i projekt och uppdrag sannolikt kommer att besöka samarbetspartners runt om i Sverige och Europa.

Om RISE Social and Health Impact Center (SHIC)

RISE har tagit initiativet till att skapa ett center som samlar kompetens kring några viktiga områden för att driva på utvecklingen kring preventiva lösningar för hälsa och välfärd. Syftet är att stödja omställningen från reaktiva välfärdstjänster och fokus på aktivitet till förebyggande och tidiga insatser med ökat fokus på utfall. För att åstadkomma detta behövs förbättrad metodik kring analys, design, uppföljning, utvärdering och implementering när utvecklingssatsningar bedrivs i offentlig sektor. Dessutom behövs modeller för samarbete och ekonomisk ersättning som ger tydliga incitament att agera proaktivt och där förbättrade sociala och hälsomässiga utfall belönas. Sociala investeringar används som samlande begrepp för området och sociala utfallskontrakt är en modell som prövas inom ramen för detta.
SHIC samlar kompetens kring ovanstående områden och utvecklar ny kunskap genom att aktivt delta i utvecklingsarbete tillsammans med kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter samt med ledande aktörer i andra länder. SHIC arbetar både operativt och strategiskt för att driva utvecklingen på området.

Om rollen

Vi är i uppbyggnadsfas av SHIC och expanderar i takt med att vårt åtagande utökas. Generellt behöver vi medarbetare som med sin spetskompetens kan vara med och utforma centret och nu söker vi specifikt en analytiker. I uppdraget ingår bland annat följande moment:
  • Att i en förstudiefas, i samarbete med ett tvärprofessionellt team, definiera och utföra kvantitativa analyser som tillsammans evidens, best practise, kvalitativ analys, och annan kontextuell information ger en fördjupad förståelse om behov och potential att med nya metoder och arbetssätt uppnå förbättrade utfall.
  • Att genomföra ekonomisk modellering kring hur förändrade utfall kan värderas för inblandade parter och utforma förslag på hur detta kan följas upp i praktiken.
  • Vara med och utforma kontrakts- och uppföljnings och utvärderingsmodeller som ger alla aktörer incitament att arbeta mot förbättrade utfall.
  • Att under en genomförandefas kontinuerligt stödja implementering med fokus på att leverera, visualisera och presentera data på ett pedagogiskt och motiverande vis.
  • Att delta i SHICs strategiska arbete genom att delta på nätverksmöten och i produktion av material där vi delar med oss av erfarenheter och metoder till samarbetspartners i Sverige och internationellt.

Placeringsort kan vara RISE kontor i Göteborg, Borås, Lund eller Stockholm.

Din profil

Du har en akademisk examen inom nationalekonomi, statistik, datateknik/IT, kanske i kombination med hälsovetenskap eller statsvetenskap. Några års arbetslivserfarenhet är en fördel.
Du behöver vara bekväm med att hantera stora datamängder och att självständigt samt i dialog med teamet genomföra analyser av såväl individdata som aggregerad data. Du bör ha kunskap om ekonometriska modeller för att bland annat studera samband mellan förändrade utfall och ekonomiska flöden.
Erfarenhet av flödesanalyser kring hur individer konsumerat vård eller andra typer av välfärdsinsatser är meriterande. Likaså är kunskaper om beteendeekonomi (nudging) meriterande då beteendeförändring hos såväl målgrupper som personal ofta är en nyckelkomponent i sociala interventioner.
Vi värdesätter samverkan och förmågan att skapa konstruktiva och goda relationer. Vi tror att du kan växla mellan helhets- och detaljperspektiv och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang.
Det är viktigt att du har god initiativförmåga och egen drivkraft till utveckling.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Låter detta spännande och du vill veta mer så är du välkommen att kontakta Tomas Bokström 010-5165607 eller Monika Lydin 010-5165506. Sista ansökningsdag är den 3 mars 2019.
Våra fackliga representanter är Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 och Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.
RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se Lund, Göteborg, Borås, Stockholm
Apply now

Remember to mention that you found this position via Graduateland